Nhảy đến nội dung
x
[CĐ,TC] Kết quả điểm thi tốt nghiệp - Đợt tháng 8.2018

- Thời gian nhận đơn phúc khảo điểm thi: từ ngày 4/9 đến hết ngày 8/9/2018 tại Phòng 010 (mẫu đơn phúc khảo tải tại đây)

- Thời gian công bố kết quả chấm điểm phúc khảo: từ ngày 17/9/2018

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/9/2018

[CĐ,TC] Danh sách xét điều kiện dự thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng và bậc Trung cấp - Đợt thi tháng 8/2018 (cập nhật dữ liệu đến ngày 27.7.2018)

Lưu ý: HSSV có ý kiến phản hồi về danh sách xét điều kiện dự thi này vui lòng liên hệ Phòng đào tạo (010) hoặc qua số điện thoại 028.38405791. Thời hạn phản hồi là đến hết ngày 30/7/2018. 

 

Subscribe to Xử lý học vụ-Tốt nghiệp