Nhảy đến nội dung
x
[CĐ,TC] Kết quả điểm thi và xét công nhận tốt nghiệp dự kiến - Đợt tháng 04/2021

Lưu ý:

_ Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp nộp ảnh để dán trên bằng tốt nghiệp: từ ngày 04/05 đến ngày 14/05/2021 tại Phòng đào tạo 

[CĐ,TC] Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 4/2021

 

- Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp: bắt đầu từ ngày 08/03 đến ngày 20/03/2021; sinh viên xem chi tiết ở file đính kèm

- Kế hoạch thi tốt nghiệp, đợt tháng 4/2021: sinh viên xem chi tiết tại đây

[CĐ] Khối lớp 186 - Danh sách xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 4/2021 (dự kiến)

 

1/ Danh sách xét đủ điều kiện dự thi: sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm

2/ Phản hồi danh sách xét đủ điều kiện dự thi: đến hết ngày 28/02/2021 tại đây

3/ Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt tháng 4/2021: sinh viên xem chi tiết kế hoạch tại đây

[CĐ,TC] Kết quả chính thức công nhận tốt nghiệp đợt thi tháng 9/2020 và thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

1/ HSSV xem kết quả công nhận tốt nghiệp chính thức ở file đính kèm

2/ Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng: liên hệ phòng đào tạo (P.010) để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời kể từ ngày 16/11/2020.

Subscribe to Xử lý học vụ-Tốt nghiệp