Nhảy đến nội dung
x

Kết quả, kế hoạch phúc khảo điểm thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp dự kiến - Đợt tháng 06/2022

Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp đợt thi tháng 6/2022 Bậc Cao đẳng Ban CĐTH- TCCN thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp của Sinh viên như sau:

  1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: (tải mẫu đơn tại đây)

         - Từ ngày 30/06/2022 đến ngày 04/07/2022.

  1. Nơi nhận đơn phúc khảo:

        - Phòng số 10, 98 Ngô Tất Tố, phường 19, Quận Bình Thạnh.

  1. Lệ phí:

       - Lệ phí phúc khảo: 20.000 đồng/1 môn.

  1. Công bố kết quả chấm phúc khảo:

      - Tại web https://college.tdtu.edu.vn/ vào ngày 08/07/2022.