Nhảy đến nội dung
x
Kết quả chấm thi Phúc khảo bài thi tốt nghiệp đợt thi tháng 06/2022

Kết quả chấm thi Phúc khảo bài thi tốt nghiệp đợt thi tháng 06/2022.

Kết quả, kế hoạch phúc khảo điểm thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp dự kiến - Đợt tháng 06/2022

Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp đợt thi tháng 6/2022 Bậc Cao đẳng Ban CĐTH- TCCN thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp của Sinh viên như sau:

  1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: (tải mẫu đơn tại đây)

         - Từ ngày 30/06/2022 đến ngày 04/07/2022.

Lịch thi và phân bố phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2022

Lịch thi và phân bố phòng thi đợt tháng 06/2022

Danh sách xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 ( Chính Thức)

1/ Danh sách chính thức đủ điều kiện dự thi: sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

2/ Thông báo nộp học phí ôn tập và thi tốt nghiệp file đính kèm.

3/ Thời hạn sinh viên phản hồi danh sách chính thức đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo: hết ngày 26/05/2022 tại đây

Danh sách xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 (dự kiến) và Thông báo nộp học phí ôn tập và thi tốt nghiệp

1/ Danh sách dự kiến đủ điều kiện dự thi: sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

2/ Thông báo nộp học phí ôn tập và thi tốt nghiệp file đính kèm.

3/ Thời hạn sinh viên phản hồi danh sách dự kiến đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo: hết ngày 26/05/2022 tại đây

4/ Danh sách chính thức và phân bố phòng thi tốt nghiệp: xem chi tiết trên website ngày 03/06/2022

Kế hoạch tổ chức xét học vụ trình độ cao đẳng năm học 2021-2022 

Kế hoạch tổ chức xét học vụ trình độ cao đẳng năm học 2021-2022 

  1. Đối tượng xét học vụ

STT

Bậc

Khối lớp

Kỳ xét học vụ

1

Cao đẳng

196

Kế hoạch tổ chức xét học vụ trình độ cao đẳng năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức xét học vụ trình độ cao đẳng năm học 2020-2021

Do tình hình dịch Covid – 19 bùng phát từ tháng 5/2021, một số môn học thực hành học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 mới hoàn thành trong năm 2022. Ban CĐTH – TCCN tổ chức xét học vụ cho năm học 2020-2021.

  1. Đối tượng xét học vụ

STT

Bậc

Thời khóa biểu ôn tốt nghiệp - Đợt thi tháng 06/2022

Thời khóa biểu ôn tốt nghiệp - Đợt thi tháng 06/2022

Subscribe to Xử lý học vụ-Tốt nghiệp