Nhảy đến nội dung
x

Danh sách xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 (dự kiến) và Thông báo nộp học phí ôn tập và thi tốt nghiệp

1/ Danh sách dự kiến đủ điều kiện dự thi: sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

2/ Thông báo nộp học phí ôn tập và thi tốt nghiệp file đính kèm.

3/ Thời hạn sinh viên phản hồi danh sách dự kiến đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo: hết ngày 26/05/2022 tại đây

4/ Danh sách chính thức và phân bố phòng thi tốt nghiệp: xem chi tiết trên website ngày 03/06/2022

5/ Lịch thi tốt nghiệp: tổ chức vào ngày 09/06 đến 12/06/2022;

6/ Lịch chi tiết các môn thi sẽ công bố trên website vào ngày 03/06/2022