Nhảy đến nội dung
x

Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2022

Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 từ thứ 2 ngày 12/9/2022.

Thời gian nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính.

Khi đi mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên.