Nhảy đến nội dung
x
Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 30/03 đến ngày 03/05/2020 (có điều chỉnh)

 

- Tiết bắt đầu: tiết 1 lúc 7h15; tiết 7 lúc 12h30.

- Sinh viên tham gia học tập trên các hệ thống giảng dạy trực tuyến, thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập mà giảng viên giảng dạy đã hướng dẫn, tích cực ôn tập để thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá của từng môn học.

- Thời khóa biểu có điều chỉnh cập nhật thêm các môn sau:

[CĐ] Khối lớp 196 - Thời khóa biểu và danh sách chia nhóm học kỳ 1/2019-2020 dành cho khóa mới nhập học năm 2019 (Có điều chỉnh)

Ghi chú:

1/ Thời khóa biểu học có cập nhật điều chỉnh: xem chi tiết ở file đính kèm (clik vào dòng chữ màu đỏ để tải file). 

2/ Danh sách chia nhóm học: xem chi tiết ở file đính kèm (clik vào dòng chữ màu đỏ để tải file)

3/ Môn Giáo dục thể chất + Môn Giáo dục quốc phòng an ninh 2 (học phần thực hành): học tại cơ sở chính - 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7. Các môn học còn lại học tại cơ sở 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh

[CĐ] Khối lớp 176; 186 - Thời khoá biểu và danh sách chia nhóm học - Học kỳ 1/2019-2020

Lưu ý:

1. Tuần 2: bắt đầu từ ngày 09/09/2019; học tại cơ sở 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

2. Tiết bắt đầu:

   - Tiết 1: bắt đầu học từ 7h15 

   - Tiết 7: bắt đầu học từ 12h30

3. Thời gian học 1 buổi: 5 tiết/buổi học ban ngày; 4 tiết/buổi tối 

   - Buối sáng: học từ 7h15 đến 11h20

   - Buổi chiều: học từ 12h30 đến 16h35

   - Buổi tối: học từ 17h45 đến 21h00

Subscribe to Lịch học-Lịch thi