Nhảy đến nội dung
x
Đăng ký học trả nợ môn học kỳ dự thính 1 năm học 2022-2023
  1. Đối tượng đăng ký:

      - Học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp còn nợ môn.

      - Sinh viên bậc cao đẳng còn nợ môn.

  1. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/7/2022 

       Các trường hợp đăng ký trễ hạn sẽ không được giải quyết. Học sinh, sinh viên đăng nhập mục tra cứu điểm trong Cổng thông tin sinh viên để kiểm tra mã môn học, tên môn học còn nợ trước khi đăng ký học trả nợ.

Lịch thi tập trung- Học kỳ Dự thính 1 Năm học 2021-2022 từ ngày 05/05/2022

 Lịch thi tập trung- Học kỳ Dự thính 1 Năm học 2021-2022 từ ngày 05/05/2022

Thời Khóa Biểu Học kỳ Dự thính 1 Năm học 2021-2022.
Thời Khóa Biểu Học kỳ Dự thính 1 Năm học 2021-2022.
Lịch thi tập trung - Học kỳ 2/2020-2021(Lần 2); HK1/2021-2022(Lần 1,2) - Bắt đầu từ ngày 16/03/2022
Lịch thi tập trung - Học kỳ 2/2020-2021(Lần 2); HK1/2021-2022(Lần 1,2) - Bắt đầu từ ngày 16/03/2022
[CĐ] Lịch vấn đáp môn Thực tập tốt nghiệp Khối lớp 196 Đợt 1(file đính kèm )
Lịch vấn đáp môn Thực tập tốt nghiệp Khối lớp 196 Đợt 1(file đính kèm )
Lịch thi tập trung - Học kỳ 2/20-21 (lần 1, lần 2) + Dự thính 1, 2 (lần 2) + Học kỳ 1/21-22 (lần 1) - Đợt 2 (bắt đầu từ ngày 14.02.2022)

Lưu ý:
- Sinh viên có mặt trước giờ thi ít nhất 30 phút. 
- Sinh viên mặc trang phục nghề nghiệp của Trường; đeo thẻ sinh viên khi tham gia thi.
- Sinh viên vào trễ sau khi tính giờ làm bài thi 15 phút sẽ không được dự thi.
- Lệ phí thi lần 2 là 20.000 đồng, sinh viên đóng tại phòng thi cho Cán bộ coi thi

[CĐ] Khối lớp 196 - Thời khoá biểu học kỳ 1/2021-2022 - Đợt 3

- Sinh viên xem chi tiết thời khóa biểu học ở file đính kèm, lịch học bắt đầu từ ngày 07/02/2022

 

Lịch thi tập trung - Học kỳ 2/20-21 (lần 1, lần 2) + Dự thính 1, 2 (lần 2) + Học kỳ 1/21-22 (lần 1) - Đợt 1 (bắt đầu từ ngày 30.12.2021)

Lưu ý:
- Sinh viên có mặt trước giờ thi ít nhất 30 phút. 
- Sinh viên mặc trang phục nghề nghiệp của Trường; đeo thẻ sinh viên khi tham gia thi.
- Sinh viên vào trễ sau khi tính giờ làm bài thi 15 phút sẽ không được dự thi.
- Lệ phí thi lần 2 là 20.000 đồng, sinh viên đóng tại phòng thi cho Cán bộ coi thi

[CĐ] Khối lớp 196 - Thời khoá biểu học kỳ 1/2021-2022 - Đợt 2

- Sinh viên xem chi tiết thời khóa biểu học ở file đính kèm

- Các ngày nghỉ không xếp thời khóa biểu học:

  • Tết dương lịch: 01/01/2022 đến ngày 03/01/2022
  • Tết âm lịch: 24/01/2022 đến ngày 06/02/2022
Subscribe to Lịch học-Lịch thi