Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi học kỳ hè năm học 2022-2023

Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch thi học kỳ hè năm 2022-2023 như sau. Sinh viên đi thi theo đúng ngày giờ trên.

 

Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2022-2023

Ban CĐTH-TCCN thông báo Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2022-2023 như bên dưới. Sinh viên đi học theo đúng ngày giờ trên.

Lưu ý: Tuần 38 bắt đầu từ ngày 24/04/2023.

 

Lịch ôn thi tốt nghiệp đợt thi tháng 3/2023

Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp và danh sách SV nộp đơn thi tốt nghiệp (có cập nhật) đợt tháng 3/2023 như file đính kèm.

Những sinh viên còn nợ giấy xác nhận hạnh kiểm nộp bổ sung đến hết ngày 21/02/2023. Sau ngày trên xem như sinh viên chưa hoàn tất đơn dự thi tốt nghiệp và không được dự thi tốt nghiệp đợt tháng 3/2023.

Lịch thi học kỳ dự thính 2/2022-2023

Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch thi học kỳ dự thính 2 như file đính kèm. Sinh viên theo dõi và đi thi theo đúng ngày, giờ trên.

Thời khoá biểu học kỳ dự thính 2 năm học 2022-2023

Ban CĐTH-TCCN thông báo thời khoá biểu học kỳ dự thính 2 như file đính kèm.

Sinh viên xem thời khoá biểu và đi học theo thời khoá biểu trên.

Lich thi tốt nghiệp đợt tháng 11/2022

Ban CĐTH- TCCN thông báo lịch thi tốt nghiệp đợt tháng 11/2022 như file đính kèm. Sinh viên xem lịch thi để có kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi đạt kết quả cao.

Lịch ôn thi tốt nghiệp đợt thi tháng 11/2022

THÔNG BÁO

Lịch ôn thi tốt nghiệp đợt tháng 11/2022

 

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt tháng 11/2022

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 11/2022

Lịch thi học kỳ dự thính 1 /2022-2023

Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch thi học kỳ dự thính 1 năm 2022-2023 như file đính kèm.

Một số lưu ý:

-  Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để ổn định phòng thi.

- Sinh viên vào sau khi mở đề 15 phút không được dự thi.

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư hoặc CCCD để đối chiếu.

Thời khóa biểu Học kỳ dự thính 1 Năm học 2022-2023 (cập nhật)

Thời khóa biểu Học kỳ dự thính 1 Năm học 2022-2023 (có cập nhật)

Subscribe to Lịch học-Lịch thi