Nhảy đến nội dung
x
[CĐ,TC] Danh sách kết thúc môn (lần 1, lần 2) từ ngày 8.4 đến ngày 12.4.2019

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút. Sinh viên đi trễ sau khi tính giờ làm bài 15 phút sẽ không được vào dự thi.

- Lệ phí thi lại lần 2 là 20.000 đồng/môn, sinh viên đóng ngay tại phòng thi.

[CĐ,TC] Khối lớp 16CY,175,176,185,186 - Lịch thi kết thúc môn (lần 1 , lần 2) - Học kỳ 1/2018-2019

Lưu ý:

- HSSV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút. 

- HSSV vào trễ sau 15 phút khi bắt đầu tính giờ làm bài sẽ không được vào thi.

- Lệ phí thi lại lần 2 là 20.000 đồng/môn; đóng trực tiếp ngay tại phòng thi. 

[CĐ] Khóa mới nhập học năm 2018 (Khối lớp 186) - Lịch kiểm tra hệ số 2 + lịch thi kết thúc môn Giáo dục quốc phòng an ninh 1,2 - Học kỳ 1/2018-2019

1/ Mỗi nhóm học được chia thành 2 ca kiểm tra/thi (1 ca lúc 14h30 - 1 ca lúc 15h30). Danh sách cụ thể từng ca kiểm tra/thi được giáo viên giảng dạy công bố ngay trong buổi học của ngày kiểm tra/thi.

2/ Hình thức thi: trắc nghiệm

3/ SV có điểm trung bình kiểm tra dưới 5.0 sẽ bị cấm thi kết thúc môn

4/ Lịch kiểm tra - thi

Subscribe to Lịch học-Lịch thi