Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi học kỳ dự thính 1 /2022-2023

Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch thi học kỳ dự thính 1 năm 2022-2023 như file đính kèm.

Một số lưu ý:

-  Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để ổn định phòng thi.

- Sinh viên vào sau khi mở đề 15 phút không được dự thi.

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư hoặc CCCD để đối chiếu.