Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Nội dung thi tốt nghiệp - Đợt tháng 01/2024

 

STT Ngành Môn thi Tải về
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
1 Tất cả các ngành  Chính trị Tại đây
2 Điện công nghiệp Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
3 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
4 Kế toán doanh nghiệp Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
5 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
6 Lập trình máy tính Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
7 Marketing Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
8 Quản trị khách sạn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
9 Quản trị nhà hàng Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
10 Quản trị mạng máy tính Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
11 Thiết kế đồ họa Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
12 Thiết kế thời trang Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
13 Tiếng Anh Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
14 Du lịch Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
15 Tài chính ngân hàng Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây
16 Chăm sóc sắc đẹp Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Tại đây
Thực hành nghề nghiệp Tại đây