Nhảy đến nội dung
x
[CĐ] Thông báo đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Đợt tháng 6/2020

 

1/ Thời gian đăng ký:

  • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 03/06/2020 tại phòng tuyển sinh (Cô Mai) (Sáng: từ 8h00 đến 11h00,  Chiều: từ 13h00  đến 16h00 )
  • Lệ phí: 500.000đ/học viên

2/ Nội dung ôn tập:

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của trường đến hết ngày 03/05/2020

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Công văn khẩn số 1156/UBND-VX ngày 28/3/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh COVID-19; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, nay Nhà trường thông báo:

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 05/04/2020

         

         Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, nay Nhà trường thông báo:

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 15/3/2020

 

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn Quận 7 TP.HCM và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tuần qua đối với các quốc gia trên thế giới; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, nay Nhà trường thông báo:

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 08/03/2020

 

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn Quận 7 TP.HCM và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tuần qua đối với các quốc gia trên thế giới; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, nay Nhà trường thông báo:

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 01/03/2020

         

          Thực hiện Công văn số 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020  của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 544/UBND-VX ngày 14/02/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19; trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tuần qua, nay Nhà Trường  thông báo:

Subscribe to Thông báo