Nhảy đến nội dung
x
Danh sách phân công phòng thi tốt nghiệp

Ban CĐTH-TCCN thông báo danh sách sinh viên được phân công vào phòng thi tốt nghiệp và bảng phân công phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 11/2022 ở file đính kèm.

Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và lịch thi tốt nghiệp

Ban CĐTH-TCCN thông báo danh sách chính thức đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và lịch thi tốt nghiệp theo 2 file đính kèm. Sinh viên xem lịch thi tốt nghiệp để có kế hoạch chuẩn bị cho ngày thi tốt nghiệp.

Kết quả chuyển điểm đợt tháng 10/2022

Ban CĐTH - TCCN thông báo kết quả chuyển điểm tháng 10/2022 như file đính kèm. Sinh viên kiểm tra, đối chiếu. Nếu có sai sót vui lòng gọi cho cô Hiền 028. 38405791

Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

Ban CĐTH thông báo danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (danh sách ở file đính kèm).

Sinh viên kiểm tra và phản hồi (nếu có) đến hết ngày 10/10/2022 qua số điện thoại 028. 38405791 gặp cô Hiền.

Kết quả chuyển điểm đợt tháng 9/2022

Ban CĐTH-TCCN thông báo kết quả chuyển điểm đợt tháng 9/2022 như file đính kèm.

Sinh viên kiểm tra, đối chiếu nếu có gì sai sót vui lòng gọi số 028. 38405791 gặp cô Hiền.

Subscribe to Thông báo