Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2024

- Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch thi, phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 7/2024 như sau:

Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp và lệ phí ôn thi tốt nghiệp đợt tháng 7/2024

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2024, nay Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp và thời gian thu lệ phí ôn, thi tốt nghiệp như sau:

1. Lịch ôn thi tốt nghiệp (như file đính kèm)

Bắt đầu từ ngày 17/6/2024 (tùy theo môn).

2. Thời gian thu lệ phí ôn, thi tốt nghiệptừ ngày ra thông báo đến ngày 9/6/2024.

3. Cách thức đóng lệ phí ôn, thi tốt nghiệp:

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 7/2024

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 7/2024

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp

Sinh viên Cao đẳng được dự thi tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024

Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 như bên dưới. Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi. Mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD.

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023-2024

Ban CĐTH-TCCN thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2 năm 2023-2024 như bên dưới. Sinh viên đi học theo đúng ngày giờ trên.

Thông báo đóng học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch tổ chức học kỳ 2 năm học 2023-2024, nay Ban CĐTH-TCCN thông báo về việc thu học phí như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đã đăng ký trả nợ môn theo danh sách

Thông báo đăng ký trả nợ môn học kỳ II năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2023-2024, Ban CĐTH-TCCN thông báo kế hoạch trả nợ môn học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên còn nợ môn (trừ môn thi tốt nghiệp).

2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2024

Sinh viên vào cổng thông tin sinh viên, tra cứu mã môn, tên môn không đạt trước khi đăng ký

https://vocational.tdtu.edu.vn/Login/ 

Kết quả thi và dự kiến xếp loại tốt nghiệp đợt thi tháng 1/2024

THÔNG BÁO

Ban CĐTH-TCCN thông báo kết quả thi và dự kiến xếp loại tốt nghiệp đợt thi tháng 1/2024 như sau:

1. Công bố kết quả thi tốt nghiệp và dự kiến xếp loại tốt nghiệp như file đính kèm

Sinh viên kiểm tra họ tên, phái, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, kết quả xếp loại tốt nghiệp. Nếu phát hiện sai sót vui lòng gởi email phản hồi về địa chỉ caodang@tdtu.edu.vn trước ngày 20/02/2024. Dữ liệu này dùng để in bằng, nếu dữ liệu sai, bằng sẽ sai. Do đó sinh viên cần kiểm dò.

Lịch thi phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2024

- Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch thi, phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2024 như sau:

Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp và lệ phí ôn, thi tốt nghiệp đợt tháng 1/2024

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2024, nay Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp và thời gian thu lệ phí ôn, thi tốt nghiệp như sau:

1. Lịch ôn thi tốt nghiệp (như file đính kèm)

Bắt đầu từ ngày 17/12/2023 (tùy theo môn).

2. Thời gian thu lệ phí ôn, thi tốt nghiệptừ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023.

3. Cách thức đóng lệ phí ôn, thi tốt nghiệp:

Subscribe to Thông báo