Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi vấn đáp môn Thực tập tốt nghiệp Khối lớp 196 Đợt 2
Lịch vấn đáp môn Thực tập tốt nghiệp Khối lớp 196 Đợt 2
Thông báo đóng học phí học kỳ dự thính 1/2021-2022.

Thông báo đóng học phí học kỳ dự thính 1/2021-2022.

 

-    Thời gian đóng học phí: từ 14/3/2022 - 25/3/2022.

-    Phương thức đóng và học phí môn học đã được gởi email cho sinh viên.

[CĐ,TC] Thông báo đăng ký tổ chức học trả nợ môn ở học kỳ dự thính 1/2021-2022

1. Đối tượng đăng ký: sinh viên đã tham gia quá trình học nhưng kết quả học là "Không đạt" (điểm trung bình môn dưới 5.0). 

[CĐ] Khối lớp 196 - Thông báo đóng học phí học kỳ 1/2021-2022

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2021-2022 đã được Ban giám hiệu phê duyệt.

Subscribe to Thông báo