Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đăng ký trả nợ môn học kỳ I năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2023-2024, Ban CĐTH-TCCN thông báo kế hoạch trả nợ môn học kỳ I năm học 2023-2024 như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên còn nợ môn (trừ môn thi tốt nghiệp).

2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 9/09/2023

Sinh viên xem file đính kèm để kiểm tra mã môn học, tên môn học còn nợ trước khi đăng ký.

3. Đăng ký học: Sinh viên đăng ký tại đây 

4. Thời gian đóng học phí trả nợ môn:

Dự kiến từ ngày 13/09/2023 đến hết ngày 18/09/2023 (học phí trả nợ môn sẽ được thông báo sau khi tổng hợp dữ liệu SV đăng ký).

5. Hình thức tổ chức lớp học:

           Sinh viên tuân thủ quy định khảo thí như sau:

                  - Sinh viên làm 01 bài kiểm tra lấy điểm quá trình, điểm tối đa là 5.0.

                  - Sinh viên vắng học 1 buổi sẽ bị cấm thi.

                  - Sinh viên được dự thi kết thúc môn 01 lần duy nhất, điểm tối đa là 5.0.

6. Thời gian học: dự kiến bắt đầu từ ngày 25/09/2023 (thời khóa biểu sẽ thông báo sau)

Trên đây là thông báo kế hoạch trả nợ môn học kỳ 1 năm học 2023-2024, sinh viên còn nợ môn nghiêm túc thực hiện thông báo này.