Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2024

- Ban CĐTH-TCCN thông báo lịch thi, phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2024 như sau:

TT Môn thi Ngày thi  Thứ Giờ
thi
Phòng Thời gian
thi
1 Thực hành nghề nghiệp - Marketing, xây dựng 17/01/2024 4 7h30 301 120
2 Thực hành nghề nghiệp - Khách sạn 17/01/2024 4 7h30 003 120
3 Chính trị (các ngành) 17/01/2024 4 13h00 301 120
4 Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (các ngành) 18/01/2024 5 7h30 301 120

- Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi. Xuất trình CMND/CCCD khi cán bộ coi thi yêu cầu.

- Sinh viên nộp 2 hình 3x4 nền trắng, mặc áo sơ mi tại P010 khi kết thúc buổi thi đầu tiên.