Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên đã nộp đơn thi tốt nghiệp

THÔNG BÁO

Đến 11h30 ngày 28/9/2022 Trường nhận được đơn thi tốt nghiệp của những sinh viên như file đính kèm. Sinh viên kiểm tra lại lần nữa xem tên mình hay không.  Nếu không có tên trong danh sách, sinh viên gọi số 028.38405791 gặp cô Hiền hoặc nhắn tin trong facebook ban cao đẳng. Những trường hợp không có tên phải dời sang đợt sau nên sinh viên cần kiểm tra lại để tránh sai sót không đáng có.

          Những sinh viên còn nợ giấy xác nhận hạnh kiểm vui lòng nộp đơn đến 11h30 thứ 6 ngày 30/9/2022. Những trường hợp trễ hạn sẽ không được dự thi trong đợt này.

          Sinh viên các ngành lập trình máy tính, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, điện tử công nghiệp, điện tử truyền thông mà nợ môn thi tốt nghiệp là thực hành chuyên ngành, sinh viên liên hệ với giáo viên trong danh sách để nhận đề tài.