Nhảy đến nội dung
x

Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và lịch thi tốt nghiệp

Ban CĐTH-TCCN thông báo danh sách chính thức đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và lịch thi tốt nghiệp theo 2 file đính kèm. Sinh viên xem lịch thi tốt nghiệp để có kế hoạch chuẩn bị cho ngày thi tốt nghiệp.