Nhảy đến nội dung
x

Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

Ban CĐTH thông báo danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (danh sách ở file đính kèm).

Sinh viên kiểm tra và phản hồi (nếu có) đến hết ngày 10/10/2022 qua số điện thoại 028. 38405791 gặp cô Hiền.