Nhảy đến nội dung
x

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2022 như sau:

1. Khối giảng dạy:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1.                   

Khoa Công nghệ thông tin

02 Thạc sĩ trở lên (ứng viên người nước ngoài phải có học vị Tiến sĩ) chuyên ngành Toán-Tin học, Công nghệ thông tin.

2.                   

Khoa Điện - Điện tử

11 Giảng viên

3.                   

Khoa Dược

03 Giảng viên

4.                   

Khoa Kế toán

05 Giảng viên

5.                   

Khoa Kỹ thuật công trình

07 Giảng viên

6.                   

Khoa Khoa học thể thao

02 Tiến sĩ ngành Thể thao

7.                   

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

01 GS/PGS/TS ngành Xã hội học;

02 TS ngành/chuyên ngành Du lịch hoặc Quản trị kinh doanh lữ hành hoặc Quản trị du lịch;

01 TS chuyên ngành Kinh tế chính trị, Hồ Chí Minh học

8.                   

Khoa Khoa học ứng dụng

01 Giáo sư/Phó Giáo sư Kỹ thuật hóa học;

01 Giáo sư/Phó Giáo sư Công nghệ Sinh học;

9.                   

Khoa Luật

04 Tiến sĩ/Thạc sĩ Pháp luật dân sự - kinh tế;

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Pháp luật công;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Pháp luật quốc tế

10.              

Khoa Lao động và Công đoàn

01 Giảng viên

11.              

Khoa Môi trường và bảo hộ lao động

01 Tiến sĩ ngành Bảo hộ lao động;

01 Giáo sư/Phó Giáo sư/Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường: chuyên ngành cấp thoát nước, môi trường nước hoặc chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị

12.              

Khoa Mỹ thuật công nghiệp

05 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế đồ họa;

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế thời trang;

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế công nghiệp;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ thiết kế nội thất;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Kỹ năng chuyên ngành;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Mỹ thuật cơ bản;

02 Tiến sĩ Mỹ thuật ứng dụng.

13.              

Khoa Ngoại ngữ

03 ( 01 Giảng viên tiếng Trung; 02 Giảng viên tiếng Anh)

14.              

Khoa Quản trị kinh doanh

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Nhà hàng – khách sạn;

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế;

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực;

03 Tiến sĩ/Thạc sĩ Marketing;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Quản trị kinh doanh;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Kinh tế học

15.              

Khoa Tài chính Ngân hàng

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Bộ môn ngân hàng;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Bộ môn tài chính;

02 Tiến sĩ/Thạc sĩ Bộ môn đầu tư; ít nhất 01 Giáo sư/Phó Giáo sư Tài chính ngân hàng

16.              

Khoa Toán-Thống kê

01 Giảng viên Tiến sĩ/ Giáo sư/Phó Giáo sư

17.              

Phòng Công tác học sinh sinh viên

01 Giảng viên

18.              

Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo

07 Giảng viên (03 GV trong nước, 04 GV nước ngoài).

19.              

Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh

01 Giảng viên

20.              

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Giáo viên Trung học (Người Việt - Dạy môn Văn)

02 Giáo viên Tiểu học (Người Việt Nam)

01 Giáo viên tiếng Anh (Người nước ngoài)

02 Giáo viên Trung học (Người nước ngoài)

01 Giáo viên Giáo dục đặc biệt (Người nước ngoài)

2. Khối nghiên cứu viên:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1.                   

Khoa Công nghệ thông tin

01 Nghiên cứu viên;

2.                   

Khoa Điện – Điện tử

01 Nghiên cứu viên;

3.                   

Khoa Kế toán

01 Nghiên cứu viên;

4.                   

Khoa Lao động và công đoàn

01 Nghiên cứu viên

5.                   

Viện Khoa học tính toán

05 Nghiên cứu viên

01 Trợ lý nghiên cứu viên

6.                   

Viện Khoa học vật liệu

04 Nghiên cứu viên

3. Khối hành chính:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1.       

Ban Truyền thông và quan hệ công chúng

02 Chuyên viên truyền thông

2.                   

Khoa Quản trị kinh doanh

01 Chuyên viên hành chính (kiêm Chuyên viên kiểm định AACSB)

3.                   

Phòng Điện toán máy tính

02 Chuyên viên

4.                   

Phòng Quản trị thiết bị

02 Kỹ thuật;

02 Phục vụ;

02 Chuyên viên cứu hộ;

01 Nhân viên cây xanh

5.                   

Phòng Tài chính

01 Chuyên viên kế toán tổng hợp

6.                   

Phòng Đại học

01 Chuyên viên dữ liệu

7.                   

Phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ

01 Chuyên viên

8.                   

Phòng Công tác học sinh sinh viên

01 Chuyên viên

9.                   

Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên

01 Chuyên viên

10.              

Thư viện

01 Chuyên viên

11.              

Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh

01 Chuyên viên

12.              

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Phó hiệu trưởng;

01 Trưởng phòng Tuyển sinh & Truyền thông

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng xem tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 2: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: phongtchc@tdtu.edu.vn.

Thẻ