Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đăng ký học trả nợ môn ở học kỳ dự thính 2/2022-2023

THÔNG BÁO

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2022-2023, Ban CĐTH-TCCN thông báo kế hoạch trả nợ môn học kỳ dự thính 2 năm học 2022-2023 như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên cao đẳng còn nợ môn (trừ môn thi tốt nghiệp).

2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 6/11/2022

Các trường hợp đăng ký trễ hạn sẽ không được giải quyết. Sinh viên đăng nhập mục tra cứu điểm trong Cổng thông tin sinh viên để kiểm tra mã môn học, tên môn học còn nợ trước khi đăng ký học trả nợ.

3. Đăng ký học: SV đăng ký tại đây 

4. Thời gian đóng học phí trả nợ môn:

Dự kiến từ ngày 9/11/2022 đến hết ngày 16/11/2022 (học phí trả nợ sẽ được thông báo sau khi tổng hợp dữ liệu SV đăng ký). Hết thời hạn đóng học phí, Phòng đào tạo sẽ hủy dữ liệu đăng ký của các môn chưa hoàn tất học phí.

5. Hình thức khảo thí:

- Vắng học 1 buổi sẽ bị cấm thi.
- SV làm 01 bài kiểm tra lấy điểm quá trình, điểm tối đa là 5.0. 
- SV tham gia thi kết thúc môn
01 lần duy nhất, điểm tối đa là 5.0.

6. Thời gian học: dự kiến bắt đầu từ ngày 28/11/2022

Trên đây là thông báo kế hoạch trả nợ môn học kỳ dự thính 2 năm học 2022-2023, sinh viên còn nợ môn nghiêm túc thực hiện thông báo này.