Nhảy đến nội dung
x

Sơ đồ chỗ ngồi tham dự lễ tốt nghiệp

Do số lượng học sinh-sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp khoảng 500 em nên lễ tốt nghiệp kéo dài cả ngày thứ 7 ngày 10/9. Do vậy các em mở tập tin đính kèm để xem mình tham dự buổi sáng hay buổi chiều.

Buổi sáng tập trung ổn định chỗ ngồi lúc 7h00, bắt đầu lễ lúc 7h30.

Buổi chiều tập trung ổn định chỗ ngồi lúc 13h00, bắt đầu lễ lúc 13h30.

Sinh viên ngồi theo khối ngành. Riêng SV tốt nghiệp xuất sắc, giỏi dãy giữa từ dãy ghế thứ 4 (theo sơ đồ đính kèm).

Lưu ý: Sinh viên được khen thưởng năm học 2020-2021, sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc năm 2022 tham dự buổi sáng.