Nhảy đến nội dung
x

Kết quả chuyển điểm đợt tháng 10/2022

Ban CĐTH - TCCN thông báo kết quả chuyển điểm tháng 10/2022 như file đính kèm. Sinh viên kiểm tra, đối chiếu. Nếu có sai sót vui lòng gọi cho cô Hiền 028. 38405791