Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Lịch thi tốt nghiệp - Đợt tháng 4/2021

LỊCH THI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
STT Ngành Chính trị Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp
Thứ Ngày Giờ thi Phòng Thứ Ngày Giờ thi Phòng Thứ Ngày Giờ thi Phòng
1 Chăm sóc sắc đẹp Năm 08/04/2021 7h30 302 Năm 08/04/2021 13h00 401 Sáu 09/04/2021 Nhóm 1 - 7h30
Nhóm 2 - 13h00
211
2 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Năm 08/04/2021 7h30 502 Năm 08/04/2021 13h00 502 Sáu 09/04/2021 7h30 502
3 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Năm 08/04/2021 7h30 401 Sáu 09/04/2021 7h30 502 Năm 08/04/2021 13h00 106
4 Điện công nghiệp Năm 08/04/2021 7h30 301 Năm 08/04/2021 13h00 602 Sáu 09/04/2021 Phần 1 - 7h30
Phần 2 - Nhóm 1 - 8h30
Phần 2 - Nhóm 2 - 9h30
Phần 1 - Phòng 203
Phần 2 - Phòng 001 
5 Điện tử công nghiệp Năm 08/04/2021 7h30 502 Sáu 09/04/2021 7h30 502 Năm 08/04/2021 14h00 106
6 Kế toán doanh nghiệp Năm 08/04/2021 7h30 503 Năm 08/04/2021 13h00 503 Sáu 09/04/2021 7h30 503
7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Năm 08/04/2021 7h30 503 Sáu 09/04/2021 7h30 503 Sáu 09/04/2021 Nhóm 1 - 13h00
Nhóm 2 - 15h00
104
8 Lập trình máy tính Năm 08/04/2021 7h30 401 Năm 08/04/2021 13h00 602 Sáu 09/04/2021 Nhóm 1 - 7h30
Nhóm 2 - 9h30
209
9 Marketing Năm 08/04/2021 7h30 501 Năm 08/04/2021 13h00 501 Sáu 09/04/2021 7h30 501
10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Năm 08/04/2021 7h30 502 Năm 08/04/2021 13h00 502 Sáu 09/04/2021 7h30 207
11 Quản trị khách sạn - Khối lớp 186 Năm 08/04/2021 7h30 402 & 301 Năm 08/04/2021 13h00 402&401 Sáu 09/04/2021 Nhóm 1 - 7h30
Nhóm 2 - 9h30
Nhóm 3 - 13h00
Nhóm 4 - 15h00
002
12 Quản trị khách sạn - Khối lớp 176 Năm 08/04/2021 7h30 301 Năm 08/04/2021 13h00 401 Sáu 09/04/2021 13h00 003
13 Quản trị mạng máy tính Năm 08/04/2021 7h30 301 Sáu 09/04/2021 7h30 603 Sáu 09/04/2021 13h00 102
14 Quản trị nhà hàng Năm 08/04/2021 7h30 302 Sáu 09/04/2021 7h30 603 Sáu 08/04/2021 Nhóm 1 - 13h00
Nhóm 2 - 15h00
003
15 Tài chính - Ngân hàng Năm 08/04/2021 7h30 502 Năm 08/04/2021 13h00 502 Sáu 09/04/2021 7h30 502
16 Thiết kế đồ họa Năm 08/04/2021 7h30 603 Năm 08/04/2021 13h00 603 Sáu 09/04/2021 13h00 602
17 Thiết kế thời trang Năm 08/04/2021 7h30 302 Năm 08/04/2021 13h00 603 Sáu 09/04/2021 13h00 306
18 Tiếng Anh Năm 08/04/2021 7h30 602&
603
Sáu 09/04/2021 7h30 602&603 Năm 08/04/2021 Nhóm 1; 3 - 13h00
Nhóm 2; 4 - 15h00
Nhóm 1,2 - Phòng 207
Nhóm 3,4 - Phòng 209
LỊCH THI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
1 Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối Năm 08/04/2021 7h30 401 Năm 08/04/2021 13h00 602        
2 Kế toán doanh nghiệp         Năm 08/04/2021 13h00 503 Sáu 09/04/2021 7h30 503
3 Quản lý và kinh doanh khách sạn Năm 08/04/2021 7h30 401 Năm 08/04/2021 13h00 603 Sáu 09/04/2021 13h00 003
4 Quản trị mạng máy tính Năm 08/04/2021 7h30 401 Năm 08/04/2021 13h00 401        
5 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Năm 08/04/2021 7h30 401 Sáu 08/04/2021 7h30 602 Năm 08/04/2021 13h00 405