Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 08/03/2020

 

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn Quận 7 TP.HCM và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tuần qua đối với các quốc gia trên thế giới; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, nay Nhà trường thông báo:

  1. Nhà trường tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường từ ngày 02/03/2020 cho đến hết ngày 08/03/2020.
  2. Đối với sinh viên cao đẳng, trong thời gian nghỉ học tạm thời này, sinh viên tiếp tục tham gia các hoạt động học tập trực tuyến (và một số hình thức khác) theo thông báo hướng dẫn của Ban CĐTH-TCCN và Giảng viên trong Email hệ thống thông tin sinh viên. Hoạt động tham gia học tập trực tuyến sẽ được điểm danh và đánh giá trong điểm quá trình của môn học.
  3. Sinh viên cao đẳng có lịch thi kết thúc môn trong tuần từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020 sẽ được hoãn thi. Việc bố trí lại lịch thi mới cho sinh viên sẽ được Phòng đào tạo thông báo sau.