Nhảy đến nội dung
x

Thông báo gia hạn việc tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 16/02/2020

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corana (nCov) gây ra; cùng với diễn biến phức tạp của dịch nCoV trong tuần qua, nay Nhà trường thông báo: 

1. Tất cả các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên, Học sinh (gọi tắt là HSSV) tạm dừng tập trung tại Trường các hoạt động dạy - học theo thời khóa biểu từ ngày 10/02/2020 cho đến hết ngày 16/02/2020.

2. Đối với sinh viên cao đẳng có lịch thi kết thúc môn trong tuần từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020 được điều chỉnh sang tháng 03/2020. Sinh viên xem chi tiết lịch điều chỉnh trong Hệ thống thông tin sinh viên từ ngày 17/02/2020.

HSSV toàn trường có trách nhiệm theo dõi và cập nhật các thông tin mới trong suốt thời gian không học tập trung tại Trường.