Nhảy đến nội dung
x

Lịch tập trung sinh viên cao đẳng sinh hoạt đầu học kỳ 2/2019-2020 bắt đầu từ ngày 07/05/2020

 

1/ Nội dung triển khai            
_ Kiểm tra tình trạng sức khỏe            
_ Hướng dẫn khai báo y tế            
_ Tập huấn, hướng dẫn sinh viên các biện pháp tự phòng ngừa dịch bệnh Covid -19      
_ Các hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở và TDTU          
_ Điều chỉnh kế hoạch năm học 2019-2020            
_ Thời khóa biểu học kỳ 2/2019-2020            
_ Sinh hoạt chủ nhiệm tháng 5/2020            
               
2/ Lịch tập trung của từng lớp:            
STT Ngành đào tạo Lớp Thứ Ngày Giờ bắt đầu Phòng Giáo viên chủ nhiệm
1 Thiết kế đồ họa 18602111 Năm 07/05/2020 7h00 201 Hà Thị Thúy Hằng
2 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 17609111 Năm 07/05/2020 7h00 401 Cao Văn Cừ
3 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 18609111 Năm 07/05/2020 7h00 401 Cao Văn Cừ
4 Quản trị khách sạn 19606111 Năm 07/05/2020 7h00 402 Trần Thị Bích Duyên
5 Kế toán doanh nghiệp 19603111 Năm 07/05/2020 7h30 501 Hồ Thanh Thảo
6 Quản trị mạng máy tính 18607311 Năm 07/05/2020 7h30 502 Lê Viết Thanh
7 Marketing 17613111 Năm 07/05/2020 7h30 503 Vũ Phạm Tín
8 Thiết kế đồ họa 19602111 Năm 07/05/2020 12h30 201 Hà Thị Thúy Hằng
9 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 19609111 Năm 07/05/2020 12h30 401 Cao Văn Cừ
10 Marketing 18613111 Năm 07/05/2020 12h30 402 Vũ Phạm Tín
11 Quản trị nhà hàng 19606211 Năm 07/05/2020 13h00 501 Trần Thị Bích Duyên
12 Quản trị mạng máy tính 17607311 Năm 07/05/2020 13h00 502 Lê Viết Thanh
13 Quản trị khách sạn 17606111 Năm 07/05/2020 13h00 503 Nguyễn Thị Trang Nhung
14 Lập trình máy tính 17607211 Sáu 08/05/2020 7h00 201 Dzoãn Xuân Thanh
15 Lập trình máy tính 18607211 Sáu 08/05/2020 7h00 201 Dzoãn Xuân Thanh
16 Chăm sóc sắc đẹp 19610111 Sáu 08/05/2020 7h00 401 Nguyễn Thu Hương
17 Quản trị khách sạn 18606111 Sáu 08/05/2020 7h00 402 Nguyễn Thị Trang Nhung
18 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18606311 Sáu 08/05/2020 7h30 501 Đồng Thị Hường
19 Thiết kế thời trang 17605211 Sáu 08/05/2020 7h30 502 Nguyễn Lê Huyền Trân
20 Thiết kế thời trang 18605211 Sáu 08/05/2020 7h30 502 Nguyễn Lê Huyền Trân
21 Thiết kế thời trang 19605211 Sáu 08/05/2020 7h30 502 Nguyễn Lê Huyền Trân
22 Tiếng Anh 19611111 Sáu 08/05/2020 12h30 201 Hoàng Khắc Huy
23 Chăm sóc sắc đẹp 18610111 Sáu 08/05/2020 12h30 401 Nguyễn Thu Hương
24 Marketing 19613111 Sáu 08/05/2020 12h30 402 Vũ Phạm Tín
25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19606311 Sáu 08/05/2020 13h00 501 Đồng Thị Hường
26 Điện công nghiệp 18601211 Sáu 08/05/2020 13h00 502 Trần Ngọc Bình
27 Điện tử công nghiệp 18601311 Sáu 08/05/2020 13h00 502 Trần Ngọc Bình
28 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 18608111 Sáu 08/05/2020 13h00 502 Trần Ngọc Bình
29 Quản trị nhà hàng 18606211 Sáu 08/05/2020 13h00 503 Nguyễn Thị Trang Nhung
30 Tiếng Anh 17611111 Bảy 09/05/2020 7h00 201 Phạm Thị Hòa
31 Tài chính - Ngân hàng 18614111 Bảy 09/05/2020 7h00 401 Lê Thanh Hải
32 Tiếng Anh 18611111 Bảy 09/05/2020 7h00 402 Đỗ Thị Hoa Quyên
33 Kế toán doanh nghiệp 17603111 Bảy 09/05/2020 7h30 501 Hồ Thanh Thảo
34 Quản trị mạng máy tính 19607311 Bảy 09/05/2020 7h30 502 Nguyễn Việt Hùng
35 Điện công nghiệp 17601211 Bảy 09/05/2020 7h30 503 Trần Ngọc Bình
36 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 17604111 Bảy 09/05/2020 12h30 201 Đào Huy Tuấn
37 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 18604111 Bảy 09/05/2020 12h30 201 Đào Huy Tuấn
38 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 19604111 Bảy 09/05/2020 12h30 201 Đào Huy Tuấn
39 Tài chính - Ngân hàng 19614111 Bảy 09/05/2020 12h30 401 Lê Thanh Hải
40 Lập trình máy tính 19607211 Bảy 09/05/2020 12h30 402 Nguyễn Việt Hùng
41 Kế toán doanh nghiệp 18603111 Bảy 09/05/2020 13h00 501 Hồ Thanh Thảo
42 Thiết kế đồ họa 17602111 Bảy 09/05/2020 13h00 502 Nguyễn Thu Hương
43 Điện công nghiệp 19601211 Bảy 09/05/2020 13h00 503 Trần Ngọc Bình
               
Lưu ý: SV tập trung đúng giờ và đầy đủ để điểm danh tính điểm rèn luyện