Nhảy đến nội dung
x

[CĐ] Thông báo đăng ký học trả nợ môn ở học kỳ 2/2019-2020

 

- Đối tượng đăng ký: SV bị nợ môn.

- Hình thức tổ chức: SV đăng ký học trả nợ môn ghép với nhóm/lớp chính khóa được tổ chức giảng ở học kỳ 2/2019-2020 (xem chi tiết thời khóa biểu tại đây)

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/02/2020

- Đăng ký học: tại đường link https://docs.google.com/forms/d/1RqU0E7PQxh-vMlhJMMcwfGkLPaZJDlzGitewY3tUNKg/viewform?edit_requested=true. Các trường hợp đăng ký trễ hạn sẽ không được giải quyết. 

- Thời gian đóng học phí: từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 06/03/2020 tại Phòng tuyển sinh trước cổng Trường (gặp cô Mai). Hết thời hạn, Phòng đào tạo hủy dữ liệu đăng ký môn của những SV chưa hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí. 

- Thời khóa biểu học: học theo thời khóa biểu của nhóm/lớp chính khóa SV đã đăng ký học trả nợ. 

- Hình thức khảo thí:

    + SV được điểm danh và làm đầy đủ bài kiểm tra, thi theo lịch của nhóm/lớp đăng ký học trả nợ.

    + Kết quả học được đánh giá theo thang điểm 10.

- Lưu ý: SV xem kỹ thời khóa biểu khi chọn lớp/nhóm học trả nợ để không trùng lịch học giữa các môn.