Nhảy đến nội dung
x

[TC 3 năm] Khối lớp 15CD103; 15CH103; 15CL103; 15CS103 - Danh sách chính thức dự thi tốt nghiệp + Phân bố phòng thi + Lịch thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 9/2018

1/ Danh sách chính thức dự thi và phân bố phòng thi (xem chi tiết ở file đính kèm)

2/ Lịch thi tốt nghiệp

TT NGÀY THI  THỨ GIỜ THI MÔN THI NGÀNH THI
1 27/9/2018 Năm 7h30 Thực hành nghề _ Ngành Điện CN (15CD103)
_ Ngành Điện lạnh (15CL103)
_ Ngành Bán hàng (15CS103)
2 27/9/2018 Năm 13h00 Chính trị _ Ngành Điện CN (15CD103)
_ Ngành Điện lạnh (15CL103)
_ Ngành Bán hàng (15CS103)
_ Thiết kế đồ họa (15CH103)
3 28/9/2018 Sáu 7h30 Lý thuyết nghề _ Ngành Điện CN (15CD103)
_ Ngành Điện lạnh (15CL103)
_ Ngành Bán hàng (15CS103)
4 2/10/2018 Ba 7h30 Bảo vệ đồ án, tiểu luận tốt nghiệp
(Thực hành nghề + Lý thuyết nghề)
_ Thiết kế đồ họa (15CH103)

3/ Lưu ý

- Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút

- Thí sinh xuất trình thẻ HSSV hoặc thẻ CMND/CCCD trước khi vào phòng thi

-  Thí sinh mặc trang phục nghề nghiệp theo quy định của Trường.