Nhảy đến nội dung
x

Định hướng phát triển

Sứ mạng và mục tiêu của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là kim chỉ nam cho các chiến lược và kế hoạch phát triển từng giai đoạn mà TDTU đã và đang xây dựng cho 3 thập niên tới

 

Định hướng phát triển.jpg

 

I. Sứ mạng

Đại học Tôn Đức Thắng có trách nhiệm phát triển con người; phụng sự đất nước Việt Nam; giáo dục nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; trong đó, có sự chú trọng đào tạo đội ngũ công nhân - lao động; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học ngày càng hiệu quả để thúc đẩy đất nước phát triển trong dài hạn; cam kết cống hiến ngày càng nhiều và tốt hơn cho một Việt Nam phồn vinh, ổn định và bền vững; cũng như góp phần tạo dựng một thế giới văn minh và hòa bình.

II. Mục tiêu dài hạn

Đại học Tôn Đức Thắng là một đại học nghiên cứu trong vòng ba thập niên tới, song song với việc giữ vai trò đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phục vụ nhu cầu cung ứng nhân lực chất lượng cao cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này, chính sách cơ bản của TDTU là:

 1. Liên tục tuyển lựa kỹ và đào tạo lực lượng chuyên môn; xây dựng đội ngũ khoa học có trình độ cao, chuyên nghiệp và trách nhiệm;
 2. Phát triển liên tục, bền vững hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, quản trị giáo dục; thói quen làm việc theo ISO trong các lĩnh vực; thực hiện kiểm định khách quan để tiêu chuẩn hóa tất cả đầu ra;
 3. Đầu tư lâu dài và liên tục cho cơ sở vật chất trong ba thập niên; bảo đảm trang bị, thiết bị ngày càng đầy đủ, chuyên sâu và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng trong giáo dục và khoa học - công nghệ từng giai đoạn;
 4. Truyền thông về TDTU trong nước và quốc tế; mở rộng số lượng chuyên gia và du học sinh nước ngoài; TDTU trở thành đầu mối quốc tế hóa của khu vực;
 5. Tiếp tục mở rộng hợp tác với các đại học TOP 500 của thế giới; tạo nhiều cơ hội học tập kinh nghiệm quản lý hiện đại, tiếp cận nền học thuật tiên tiến và phương thức giáo dục tối ưu; bảo đảm chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Chương trình giáo dục và văn bằng của TDTU được kiểm định và công nhận bởi các Tổ chức quốc tế.

III. Mục tiêu trước mắt: từ 2014 đến 2019

TDTU phấn đấu thực hiện thành công 6 (sáu) nội dung:

1- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng mức cao hơn các công việc đã làm xong trong Kế hoạch phát triển 2008-2013; phát huy những nền tảng cơ bản đã đạt được về mọi mặt, tập trung phát triển giáo dục và khoa học - công nghệ.

2- Mở rộng qui mô đào tạo Sau đại học tất cả các ngành. Kết thúc Kế hoạch 05 năm lần thứ 02 (2019) tỷ lệ đào tạo sau đại học dưới tất cả các hình thức không dưới 10% qui mô đại học.

3- Thành lập các viện nghiên cứu mũi nhọn trong những lĩnh vực mà đất nước đang thiếu, những lĩnh vực có lợi thế công bố quốc tế. Trong giai đoạn 05 năm lần 02 phải thành lập mới tối thiểu 04 viện nghiên cứu; bổ sung và hình thành tối thiểu 02 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

4- Quốc tế hóa TDTU toàn diện:

 • Hợp tác đào tạo sau đại học hình thức sandwich với các đại học TOP 700+; 
 • Hợp tác nghiên cứu với chuyên gia nước ngoài làm Trưởng nhóm;
 • Tổ chức hội thảo quốc tế định kỳ; 
 • Mời giáo sư, chuyên gia nước ngoài về làm việc ở tất cả các Khoa; 
 • Phát triển 03 tạp chí quốc tế trong các lĩnh vực chủ đạo; 
 • Mở rộng liên kết đào tạo đại học; 
 • Tăng số lượng sinh viên nước ngoài; 
 • Trao đổi sinh viên quốc tế thường niên; 
 • Thực hiện thành công kiểm định chương trình và kiểm định trường học bởi AUN và HCERES;  
 • Liên tục gia tăng công bố quốc tế và giữ vị trí số 1 đất nước trong giai đoạn này; 
 • Truyền thông sâu rộng về TDTU, nâng tầm uy tín và sự nhận dạng trong nước, quốc tế.

5- Liên tục mở rộng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực trình độ tiến sĩ tối thiểu đạt 60% tổng nhân lực chuyên môn; đội ngũ viên chức hết lòng với công việc, tận tụy và yêu mến Nhà trường.

6- Hoàn thành giai đoạn 01 và bắt đầu cho giai đoạn 02 việc xây dựng TDTU thành đại học nghiên cứu TOP 500 thế giới vào 2037