Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc xét quá hạn đào tạo trình độ trung cấp

THÔNG BÁO

Về việc xét quá hạn đào tạo trình độ trung cấp

1. Đối tượng xét quá hạn đào tạo

- Học sinh bậc trung cấp 2 năm và trung cấp 3 năm thuộc nhóm lớp 14C, 15C, 16C, 175

2. Các trường hợp xét quá hạn đào tạo

- Đã hết quỹ thời gian tối đa để hoàn thành chương trình nhưng vẫn còn nợ môn học.

- Đã hết quỹ thời gian tối đa để thi tốt nghiệp.

3. Kế hoạch xét quá hạn đào tạo

          - Công bố dữ liệu xét quá hạn đào tạo trên website từ ngày 22/9/2022 (file đính kèm).

         - Học sinh phản hồi kết quả xét quá hạn đào tạo dự kiến đến ngày 10/10/2022 thông qua số điện thoại 028.38405791 (gặp cô Hiền).

         - Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng công bố kết quả xét quá hạn dự kiến vào ngày 30/10/2022.

           Trên đây là kế hoạch xét quá hạn đào tạo bậc trung cấp, đề nghị học sinh theo dõi và thực hiện.