Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đóng học phí học kỳ dự thính 2 năm học 2022-2023

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học kỳ dự thính 2 năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch tổ chức học kỳ dự thính 2 năm học 2022-2023, nay Ban CĐTH-TCCN thông báo thời gian thu học phí học kỳ dự thính 2 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đã đăng ký trả nợ môn

2. Thời gian thu: từ thứ 2 ngày 21/11/2022 đến Chủ nhật ngày 27/11/2022.

3. Cách thức nộp học phí:

     Bước 1: Sinh viên xem file đính kèm lấy mã giao dịch và tra cứu số tiền học phí phải nộp.

       Bước 2: Sinh viên thực hiện thanh toán học phí theo hướng dẫn như hình bên dưới.

     Bước 3: Sau khi kết thúc thời gian nộp lệ phí, Trường sẽ công bố danh sách sinh viên chưa nộp.

4. Các lưu ý khác:

- Học phí được thu trên số lượng sinh viên đăng ký như sau:

stt Số tiết của môn học 1 SV 2-5 SV 6 SV trở lên
1 30 tiết 1.200.000 đồng/SV 600.000 đồng/SV 500.000 đồng/SV
2 45 – 60 tiết 1.800.000 đồng/SV 900.000 đồng/SV 700.000 đồng/SV
3 75 tiết trở lên 2.400.000 đồng/SV 1.200.000 đồng/SV 850.000 đồng/SV

Do đó nếu số sinh viên đóng học phí ít hơn số lượng đã đăng ký sẽ không đủ chi phí để mở lớp, sinh viên còn lại phải đóng bổ sung hoặc Trường huỷ môn.

- Trường chỉ thu học phí bằng hình thức chuyển khoản không thu trực tiếp tại Trường.

- SV có thắc mắc email caodang.pdt@tdtu.edu.vn hoặc điện thoại 0828951240 (Thầy Đệ)

         - Sinh viên đi học từ ngày 12/12/2022.

Hình 1 Hình 2Hinh 3Hinh 4