Nhảy đến nội dung
x

Kết quả chuyển điểm đợt tháng 9/2022

Ban CĐTH-TCCN thông báo kết quả chuyển điểm đợt tháng 9/2022 như file đính kèm.

Sinh viên kiểm tra, đối chiếu nếu có gì sai sót vui lòng gọi số 028. 38405791 gặp cô Hiền.