Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký học trả nợ môn học kỳ dự thính 1 năm học 2022-2023

  1. Đối tượng đăng ký:

      - Học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp còn nợ môn.

      - Sinh viên bậc cao đẳng còn nợ môn.

  1. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/7/2022 

       Các trường hợp đăng ký trễ hạn sẽ không được giải quyết. Học sinh, sinh viên đăng nhập mục tra cứu điểm trong Cổng thông tin sinh viên để kiểm tra mã môn học, tên môn học còn nợ trước khi đăng ký học trả nợ.

  1. Đăng ký học: tại đây.
  2. Thời gian đóng học phí trả nợ môn:

       Dự kiến từ ngày 18/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022 (học phí trả nợ sẽ được thông báo sau khi tổng hợp dữ liệu HSSV đăng ký). Hết thời hạn đóng học phí, Phòng đào tạo sẽ hủy dữ liệu đăng ký các môn chưa hoàn tất học phí.

  1. Hình thức khảo thí:

      - Vắng học 1 buổi sẽ bị cấm thi.
      - HSSV làm 01 bài kiểm tra lấy điểm quá trình, điểm tối đa là 5.0. 
      - HSSV tham gia thi kết thúc môn 01 lần duy nhất, điểm tối đa là 5.0.

  1. Thời gian học: dự kiến bắt đầu từ ngày 08/8/2022.