Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Kết quả điểm thi và xét công nhận tốt nghiệp dự kiến - Đợt tháng 04/2021

Lưu ý:

_ Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp nộp ảnh để dán trên bằng tốt nghiệp: từ ngày 04/05 đến ngày 14/05/2021 tại Phòng đào tạo 

       + Trình độ cao đẳng - Khối lớp 176; 186: 02 tấm ảnh 3x4

       + Trình độ cao đẳng nghề - Khối lớp 15N: 02 tấm ảnh 4x6

       + Trình độ trung cấp - Khối lớp 185: 02 tấm ảnh 3x4

_ Thời hạn nộp đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp (tải mẫu đơn tại đây): từ ngày 29/4 đến hết ngày 07/05/2021 tại Phòng đào tạo 010. Lệ phí 20.000 đồng/môn. (từ ngày 30/4 đến ngày 03/05 Phòng đào tạo nghỉ lễ)

_ Thời gian chấm phúc khảo: từ ngày 11/05 đến ngày 14/05/2021

_ Thời gian công bố kết quả chấm phúc khảo: ngày 17/05/2021

_ Thời gian họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp: ngày 18/05/2021

_ Thời gian công bố kết quả xét tốt nghiệp chính thức: dự kiến ngày 25/05/2021