Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Kết quả chính thức công nhận tốt nghiệp đợt thi tháng 4/2021

- Kết quả chính thức công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng - đợt thi tháng 4/2021 (xem chi tiết ở file đính kèm)

- Bằng tốt nghiệp; bảng điểm tốt nghiệp: thời gian chính thức sẽ thông báo sau.