Nhảy đến nội dung
x

Báo cáo trực tuyến chuyên đề “Xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán”

Môi trường kinh tế số đang được đẩy mạnh trong thời gian gần đây và những năm sắp tới giai đoạn từ 2020 – 2025. Xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra ở mọi lĩnh vực. Việc ứng dụng các giải pháp làm việc từ xa trở nên phổ biến trong những điều kiện không chắc chắn (dịch bệnh COVID-19).
Sinh viên ngành Kế toán doanh nghiệp, Ban Cao đẳng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong quá trình học tập tại trường đã được trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các môn học thực hành nghề nghiệp. Sinh viên cũng đã quen với việc sử dụng các ứng dụng, công cụ trên nền tảng số để học tập online, kiểm tra đánh giá kết quả học tập trực tuyến một cách hiệu quả. 
Các bạn sinh viên năm cuối (khóa 196) Ngành Kế toán doanh nghiệp và Tài chính – ngân hàng sắp ra trường và sẽ tham gia thị trường lao động trong điều kiện có nhiều thách thức như hiện nay đòi hỏi nhân sự phải có kỹ năng số. Để giúp Sinh viên thích nghi tốt hơn, Ngành Kế toán doanh nghiệp phối hợp cùng Công ty cổ phần NETALINK triển khai học phần nghề nghiệp cho Sinh viên dựa trên nền tảng công nghệ MISA SME, FAST… Chương trình được bắt đầu bằng buổi báo cáo chuyên đề “xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính kế toán” do ông Phạm Phú Sang phó giám đốc công ty cổ phần NETALINK trình bày với sự tham dự trực tuyến của hơn 100 Sinh viên.
Các bạn Sinh viên đã đặt ra khá nhiều câu hỏi tích cực về chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài chính Kế toán. Điều này cho thấy sự quan tâm của Sinh viên trong việc ứng dụng công nghệ để làm việc từ xa và góp phần nâng cao năng suất lao động sau này.
Buổi báo cáo trên tinh thần chia sẻ tích cực đã đem lại những thông tin hữu ích và kinh nghiệm thực tế của NETALINK, giúp các sinh viên thực hiện tốt hơn công việc của mình trong điều kiện việc dạy và học trực tuyến là hình thức gần như bắt buộc trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
 

ke toan