Nhảy đến nội dung
x

Thông tin tuyển dụng của Cty MiSa

- Công ty MISA có tuyển dụng nhân sự. Mọi vị trí đều có phỏng vấn online.
    + Nhân viên tư vấn giải pháp Quản trị tổng thể doanh nghiệp AMIS.VN
    + Nhân viên tư vấn giải pháp Phần mềm kế toán MISASME.NET
    + Nhân viên tư vấn giải pháp Hóa đơn điện tử Meinvoice

- Thời gian bắt đầu làm việc có thể trao đổi để sắp xếp phù hợp hai bên.
- Thời hạn: Đến khi đủ hồ sơ

Tuyển dụng NVKD Hóa đơn điện từTuyển dụng chuyên viên tư vấnTuyển dụng NVKD PMKTTuyển dụng NV tư vấn