Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 23/02/2020

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; cùng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong tuần qua, nay Nhà trường thông báo:

1. Tất cả các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên, Học sinh (gọi tắt là HSSV) tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường từ ngày 17/02/2020 cho đến hết ngày 23/02/2020.

2. Đối với sinh viên cao đẳng có lịch thi kết thúc môn trong tuần từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020 sẽ được hoãn thi. Việc bố trí lại lịch thi mới cho sinh viên sẽ được Phòng đào tạo thông báo sau.

HSSV toàn trường có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các thông báo mới của Trường.