Nhảy đến nội dung
x

Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 30/03 đến ngày 03/05/2020 (có điều chỉnh)

 

- Tiết bắt đầu: tiết 1 lúc 7h15; tiết 7 lúc 12h30.

- Sinh viên tham gia học tập trên các hệ thống giảng dạy trực tuyến, thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập mà giảng viên giảng dạy đã hướng dẫn, tích cực ôn tập để thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá của từng môn học.

- Thời khóa biểu có điều chỉnh cập nhật thêm các môn sau:

Học kỳ  Giảng viên  Mã môn  Tên môn  Mã nhóm  Tổ TH  Mã lớp  Thứ  Tiết BĐ  Số tiết  Ngày bắt đầu học online Ngày kết thúc học online Tổng tiết
học online
HK1 Vương Văn Trung (thầy Trần Ngọc Bình dạy thay) 17601018 Truyền động điện 1 0 18601211 3 1 5 28/04/2020 28/04/2020 5
HK1 Lê Văn Tùng 17613010 Quản trị văn phòng 1 0 19613111 3 7 5 21/04/2020 28/04/2020 10
HK1 Phan A 19600001 Chính trị 1 5 0 19603111 +19614111 3 7 5 21/04/2020 28/04/2020 10
HK1 Tạ Kiến Tường 17600007 Kỹ năng viết và trình bày 2 0 19601211+19604111+19609111 3 7 5 21/04/2020 28/04/2020 10
HK1 Lê Thị Hồng Vân 17600003 Pháp luật 7 0 19606311 3 7 5 21/04/2020 28/04/2020 10
HK1 Lê Văn Tùng 17613010 Quản trị văn phòng 2 0 19613111 6 1 5 24/04/2020 24/04/2020 5