Nhảy đến nội dung
x

Thi online "Tìm hiểu về phòng, chống COVID-19"

+ Mục đích: nhằm giúp cho SV hiểu rõ hơn về cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước khi đến trường học tập trung trở lại. Ban CĐTH-TCCN tổ chức cuộc thi trắc nghiệm online “TÌM HIỂU VỀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19”

+ Đối tượng tham gia: tất cả SV cao đẳng khoá 176, 186 và 196

+ Hình thức thi: trắc nghiệm online, SV đăng nhập hệ thống thông tin SV sau đó chọn link “"Cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống dịch COVID-19, Ban CĐTH-TCCN" để làm bài thi.

+ Nội dung thi: sinh viên tìm hiểu các thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có trên các trang web chính thống và Bộ y tế, hay tham khảo từ link https://doanphuongkimlien.com/trac-nghiem-tim-hieu-virus-corona

+ Thời gian thi: từ 9h00 ngày 27/04/2020 đến 9h00 ngày 29/04/2020.

+ Đánh giá: Mỗi SV chỉ được làm bài 1 lần duy nhất. Vì vậy, sinh viên lưu ý chọn kỹ đáp án của từng câu và phải làm hết tất cả các câu rồi mới được nộp bài. Phải nộp bài trước khi thời gian kết thúc. Trong quá trình làm bài, nếu có sự cố về mạng hay hệ thống, SV vui lòng email ngay cho thày Hoàng Em để được hỗ trợ kịp thời. Tổng số điểm sinh viên đạt từ 5 điểm trở lên sẽ được ghi nhận và cộng điểm rèn luyện theo quy định CTHSSV của Nhà trường. 

Thi online "Tìm hiểu về phòng, chống COVID-19"