Nhảy đến nội dung
x

[CĐ] Thông báo đóng học phí học kỳ 2/2019-2020

 

- Khối lớp 176+186:  đóng từ ngày 06/01 đến ngày 17/01/2020

- Khối lớp 196: đóng từ ngày 17/02 đến ngày 01/03/2020

- Địa điểm: Phòng tuyển sinh (liên hệ cô Mai) - cở sở 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh