Nhảy đến nội dung
x

[CĐ] Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Kết quả đợt thi tháng 11.2019

- Kết quả thi: SV xem chi tiết ở file đính kèm

- Nhận chứng chỉ: vào các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 - tại phòng trực trước cổng Trường (gặp cô Mai)