Nhảy đến nội dung
x

Báo cáo chuyên đề online “kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm cho người làm công tác kế toán”

Ngày 24/04/2020, Ngành Kế toán doanh nghiệp, Ban Cao đẳng, 
Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm cho người làm công tác kế toán”. Buổi báo cáo được tổ chức online với sự tham dự trên 90 sinh viên năm thứ nhất Ngành kế toán doanh nghiệp và Ngành tài chính ngân hàng.

Ke_toan_bao_cao_chuyen_de_online_1

Sinh viên cao đẳng Ngành Kế toán doanh nghiệp trong buổi học thực hành

Tại buổi báo cáo Ông Phạm Phú Sang - Trưởng Ban Phát Triển Kinh Doanh, Công ty Cổ phần MISA đã trình bày và chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng làm việc nhóm cho người làm công tác trong lĩnh vực kế toán và tài chính ngân hàng.

Ke_toan_bao_cao_chuyen_de_online_2

Kỹ năng quản lí thời gian và làm việc nhóm rất cần thiết cho người làm công tác kế toán và tài chính doanh nghiệp

Các bạn Sinh viên đã tích cực tham gia chia sẻ những khó khăn của họ trong quá trình học tập và làm việc nhóm, đã được Diễn giả hướng dẫn xây dựng văn hóa, điều hành đội nhóm cũng như xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức quản lí thời gian và làm việc nhóm. 

Buổi báo cáo chuyên đề online đã trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cho sinh viên cao đẳng khi học tập tại trường, cũng như cách thức tổ chức quản lí thời gian và làm việc nhóm trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19.

Link video báo cáo: 

Phần 1. Trình bày (xem video)

Phần 2. Q&A (xem video)