Nhảy đến nội dung
x

[CĐ] Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Kết quả thi ngày 13.10.2019

- Kết quả thi: SV xem chi tiết ở file đính kèm

- Nhận chứng chỉ: vào các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 - tại phòng trực trước cổng Trường (gặp cô Mai)