Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Nội dung ôn thi tốt nghiệp năm 2018

A/ Bậc Cao đẳng

STT

Ngành

Tải về

1

Môn chính trị (tất cả các ngành)

Tại đây

2

Điện công nghiệp 

Tại đây

3

Kế toán doanh nghiệp - phần lý thuyết nghề

Tại đây

4 Kế toán doanh nghiệp - phần thực hành nghề Tại đây

5

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Tại đây

6

Quản trị mạng máy tính

Tại đây

B/ Bậc Trung cấp

STT

Ngành

Tải về

1

Môn chính trị (tất cả các ngành)

Tại đây

2

Điện công nghiệp và dân dụng

Tại đây

3

Kế toán - phần lý thuyết nghề

Tại đây

4 Kế toán  - phần thực hành nghề Tại đây

5

Quản trị mạng máy tính

Tại đây

6

Quản trị nhà hàng khách sạn

Tại đây

7

Tạo mẫu và chăm sóc thẩm mỹ

Tại đây

8

Quản lý bán hàng siêu thị

Công bố sau

9

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt (Điện lạnh)

Tại đây

 

C/ Lưu ý:

  • Các môn thi tốt nghiệp: gồm 03 môn thi là Chính trị  - Lý thuyết nghề - Thực hành nghề
  • Nội dung ôn thi này áp dụng cho tất cả các đợt thi tốt nghiệp trong năm 2018
  • Ngành Cao đẳng - Lập trình máy tính và ngành Trung cấp - Thiết kế đồ họa không có nội dung ôn thi tốt nghiệp vì hình thức thi là làm đồ án và tiểu luận tốt nghiệp.