Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Lịch thi tốt nghiệp - đợt thi tháng 8/2018

TT NGÀY THI  THỨ GIỜ THI MÔN THI NGÀNH THI
1 16/8/2018 Năm 7h30 Lý thuyết nghề Tất cả các ngành không làm đồ án tốt nghiệp
2 16/8/2018 Năm 13h00 Chính trị Tất cả các ngành
3 17/8/2018 Sáu 7h30 Thực hành nghề _ Kế toán
_ Điện công nghiệp (có 02 ca thi, HSSV xem chi tiết chia nhóm ở danh sách phân bố phòng thi)
_ Quản trị nhà hàng khách sạn (04 ca thi, HSSV xem chi tiết chia nhóm ở danh sách phân bố phòng thi)
_ Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
_ Quản trị mạng (trình độ trung cấp)
_ Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
(Nhóm 1, HSSV xem chi tiết chia nhóm ở danh sách phân bố phòng thi)
3 17/8/2018 Sáu 13h00 Thực hành nghề _ Quản trị mạng (trình độ cao đẳng)
_ Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp (Nhóm 2, HSSV xem chi tiết chia nhóm ở danh sách phân bố phòng thi)
_
Điện lạnh
4 20/8/2018 Hai 7h30 Bảo vệ đồ án, tiểu luận Dành cho ngành Thiết kế đồ họa (trình độ trung cấp)
5 20/8/2018 Hai 7h30 Bảo vệ đồ án, tiểu luận Dành cho ngành Lập trình máy tính (trình độ cao đẳng)
           
Lưu ý:        
_ HSSV có mặt trước giờ thi 30 phút  
_ Xuất trình thẻ HSSV hoặc chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân khi vào phòng thi.
_ Mặc trang phục nghề nghiệp theo đúng quy định của Trường