Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Lịch thi các môn học trả nợ ở học kỳ phụ - Đợt tháng 7/2018

Lưu ý:              
* HSSV phải có mặt trước giờ thi 30 phút         
* HSSV phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi       
* Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ HSSV, không mang dép lê vào phòng thi    
TT Ngành học/ lớp Mã môn học Tên môn học Ngày Thi  Thứ  Giờ Phòng Ghi chú
1 15CL103 1414006 Kỹ thuật lạnh ứng dụng 13/7/2018 Sáu 8h00 211  
2 17602111 17602006 Nghiên cứu thiên nhiên 13/7/2018 Sáu 8h00 211 Nộp bài 
3 15NT/15CT403 0944001 Cơ sở hạ tầng mạng 13/7/2018 Sáu 8h00 203  
4 15CN103 0514005 Tổ chức kinh doanh nhà hàng 13/7/2018 Sáu 8h00 211  
5 17606111 17606012 Nghiệp vụ ẩm thực 1 13/7/2018 Sáu 8h00 003  
6 15NK101 0112027 Kế toán doanh nghiệp 4 13/7/2018 Sáu 8h00 211  
7 15N,15C,16C 2012005 Chính trị/Giáo dục chính trị 13/7/2018 Sáu 9h30 211  
8 17611111 17611013 Viết 1 16/7/2018 Hai 8h00 211  
9 15NT401 2012011 Ngoại ngữ chuyên ngành 16/7/2018 Hai 8h00 211  
10 15CT403 0944003 Mạng máy tính căn bản 16/7/2018 Hai 8h00 211  
11 17601211 17601002 An toàn điện 16/7/2018 Hai 8h00 211  
12 15CH, 16CH 0713019 Thiết kế Logo 16/7/2018 Hai 8h00 211 Nộp bài 
13 15NK101 0112014 Phân tích hoạt động kinh doanh 16/7/2018 Hai 8h00 211  
14 15NK101 2012013 Ngoại ngữ chuyên ngành 16/7/2018 Hai 8h00 211  
15 15NT401 0912008 Cơ sở dữ liệu 16/7/2018 Hai 9h30 211  
16 15CN103 0514010 Nghiệp vụ lễ tân 16/7/2018 Hai 9h30 211  
17 17611111 17606035 Địa lý tài nguyên du lịch 16/7/2018 Hai 9h30 211  
18 17611111 17611010 Đọc 1 16/7/2018 Hai 9h30 211  
19 17603111/17613111 17613031 Nguyên lý thống kê/
Thống kê trong KD-KT
16/7/2018 Hai 9h30 211  
20 15CH, 16CH 0714016 Thiết kế catalogue-brochure 19/7/2018 Năm  8h00 211 Nộp bài 
21 15CH, 16CH 0714011 Poster chính trị - quảng cáo 19/7/2018 Năm  8h00 211 Nộp bài 
22 17611111 17611007 Nghe - Nói 1 19/7/2018 Năm  8h00 211  
23 17601211 17601006 Khí cụ điện 19/7/2018 Năm  8h00 211  
24 17606111 17606002 Quản trị học 19/7/2018 Năm  8h00 211  
25 17606111 17606006 Cơ sở văn hóa Việt Nam 19/7/2018 Năm  8h00 211  
26 17611111 17611016 Ngữ âm và âm vị học 19/7/2018 Năm  9h30 211  
27 17607311/17607211 17607003 Toán rời rạc 19/7/2018 Năm  9h30 211  
28 15CN103/17606111 17606001 Tổng quan du lịch/
Tổng quan du lịch và lưu trú du lịch
19/7/2018 Năm  9h30 211  
29 17603111 17613003 Kinh tế vi mô 19/7/2018 Năm  9h30 211