Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Khối lớp 176,175,16CY103 - Thông báo đóng học phí học kỳ 1/2018-2019

- Thời hạn đóng học phí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/9/2018

- Địa điểm đóng: Phòng trực trước cổng Trường (liên hệ cô Mai)