Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Khối lớp 176,175,16CY103 - Thời khóa biểu học kỳ 1/2018-2019 và danh sách chia nhóm học

Lưu ý:

_ Tuần 01: bắt đầu Từ ngày 03/09/2018

_ Ca 1: 7h15 → 9h10; Ca 2: 9h30 → 11h20; Ca 3: 12h30 → 14h25; Ca 4: 14h45 → 16h35

_ Danh sách chia nhóm (xem chi tiết tại file đính kèm)

_ Các ngày nghỉ trong năm (không xếp lịch học)

1/ Ngày Quốc khánh: 2/9/2018 (Chủ nhật). Nghỉ bù ngày Quốc khánh: 3/9/2018 (Thứ 2)

2/ Ngày thành lập Trường: 24/9/2018 (Thứ 2)

3/ Tết Dương lịch: 01/01/2019 (Thứ 3)

4/ Tết Âm lịch: 28/1 đến 10/2/2019

5/ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: 14/4/2019 (Chủ nhật). Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương: 15/4/2019 (Thứ 2)

6/ Ngày Giải phóng miền Nam: 30/4/2019 (Thứ 3)

7/ Ngày Quốc tế lao động: 01/5/2019 (Thứ 4)

8/ Ngày thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia: 24/6 đến 27/6/2019 (dự kiến)