Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Khối lớp 176,175 - Lịch thi các môn học trả nợ đợt tháng 8.2018

Ghi chú:

- HSSV phải có mặt trước giờ thi 30 phút 

- HSSV phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi 

- Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ HSSV và không mang dép lê vào phòng thi

TT Ngành học/ lớp Mã môn học Tên môn học Ngày Thi  Thứ  Giờ Phòng
1 Điện CN 17601003 Giải tích mạch điện 29/08/2018 Tư  8h00 211
2 Đồ họa 17602010 Corel Draw 29/08/2018 Tư  8h00 204
3 Kế toán-Marketing 17603003 Nguyên lý kế toán 29/08/2018 Tư  8h00 211
4 Kế toán 17603002 Luật kinh tế  29/08/2018 Tư  8h00 211
5 Nhà hàng 0513002 Tâm lý khách du lịch 29/08/2018 Tư  8h00 211
6 Tiếng anh 17606035 Địa lý tài nguyên du lịch 29/08/2018 Tư  8h00 211
7 Tiếng anh 17611011 Đọc 2 29/08/2018 Tư  8h00 211
8 Tiếng anh 17611014 Viết 2 29/08/2018 Tư  8h00 211
9 Tin học 17607005 Kỹ thuật lập trình 29/08/2018 Tư  8h00 204
10 Tin học 17607020 Đồ họa ứng dụng/Mạng máy tính 29/08/2018 Tư  8h00 204
11 Tin học 17607007 Quản trị cơ sở dữ liệu  29/08/2018 Tư  8h00 204
12 Đồ họa 17602011 Photoshop 29/08/2018 Tư  9h30 204
13 Điện CN 17608001 Linh kiện điện tử 29/08/2018 Tư  9h30 211
14 Điện CN 17608002 Thực tập điện tử 29/08/2018 Tư  9h30 101
15 Kế toán-Marketing 17613008 Kinh tế vĩ mô 29/08/2018 Tư  9h30 211
16 Marketing 17613005 Nguyên lý quản trị 29/08/2018 Tư  9h30 211
17 Tiếng anh 17606006 Cơ sở văn hóa Việt Nam 29/08/2018 Tư  9h30 211
18 Tiếng anh 17611006 Kỹ năng hỗ trợ 29/08/2018 Tư  9h30 211
19 Tiếng anh 17611008 Nghe - Nói 2 29/08/2018 Tư  9h30 211
20 Tin học 17607006 Cơ sở dữ liệu 29/08/2018 Tư  9h30 211
21 Tin học 0914006 Lắp ráp cài đặt 29/08/2018 Tư  9h30 203
22 Tiếng anh 17611023 Thương mại tổng quát 29/08/2018 Tư  10h30 211