Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Khối lớp 176,175, 16CY103 - Lịch sinh hoạt đầu năm 2018-2019

STT

Ngày

Thứ

Ca

Phòng

Ngành

Nội dung

Phụ trách

1

11/9/2018

Ba

Ca 1: 7h15-9h15

Ca 2: 9h30-11h30

Ca 3: 12h30-14h30

Ca 4: 14h45-16h45

505

Tất cả sinh viên. Mỗi ngày sẽ tổ chức 04 ca, SV chọn ca tham gia không trùng với lịch học

Chuyên đề “Thiết lập mục tiêu và tạo động lực”

Thầy Hiển

2

14/9/2018

Sáu

505

Chuyên đề “Pháp luật học đường – Phòng chống bạo lực học đường”

Báo cáo viên P.19

3

17/9/2018

Hai

505

Chuyên đề “Ứng xử văn minh trong trường học”

Thầy Bảo

4

17/9/2018

Hai

505

Chuyên đề “90 giây gây thiện cảm”

Thầy Hiển

5

Tháng 10/2018

Thông báo sau

Tất cả sinh viên

Chuyên đề “Giáo dục an toàn giao thông”

Thầy Đệ, Thầy Hoàng Em

6

Tháng 10/2018

Thông báo sau

Tất cả sinh viên

Khám sức khỏe đầu năm

Thầy Đệ, Thầy Hoàng Em

7

Tháng 11/2018

Thông báo sau

Sinh viên chưa tham gia tập huấn

Giới thiệu và tập huấn sử dụng thư viện truyền cảm hứng

Trợ lý CT.HSSV

8

Tháng 11/2018

Thông báo sau

Tất cả sinh viên

Tổ chức đối thoại giữa SV với các phòng ban và các ngành

P.HC-QT, P.ĐT

Các buổi sinh hoạt đều có điểm danh và làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra được dùng để tính điểm rèn luyện cho sinh viên làm căn cứ xếp loại hạnh kiểm sau này. Đề nghị sinh viên đi đầy đủ và nghiêm túc theo lịch công bố. Những sinh viên không tham gia hoặc có kết quả kiểm tra "không đạt" sẽ bị trừ điểm đánh giá rèn luyện.