Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Khoá cũ - Thông báo kế hoạch học trả nợ môn chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2018

1. Đối tượng đăng ký:
- Tất cả học sinh - sinh viên đã tham gia học và kiểm tra/thi nhưng có kết quả là "Không đạt" môn. HSSV vắng học, vắng kiểm tra sẽ không được đăng ký học ở đợt học này.
2. Kế hoạch tổ chức
- Danh mục môn đăng ký: tất cả các môn còn nợ. 
- Thời gian đăng ký: đến hết ngày 26/9/2018 tại Phòng 010 (gặp cô Hiền)
- Thời gian đóng tiền: từ ngày 27/9/2018 đến hết ngày 4/10/2018 tại Phòng trực trước cổng trường (gặp cô Mai)
- Lịch học dự kiến: từ ngày 8/10 đến ngày 27/10/2018 (xem chi tiết lịch học trên website)