Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Kết quả dự kiến xét học vụ năm học 2017-2018

Lưu ý:

- Thời hạn phản hồi kết quả xét học vụ: đến hết ngày 14/9/2018 tại Phòng đào tạo 010 (gặp cô Hiền hoặc thầy Lương)

- Thời hạn công bố kết quả xét học vụ chính thức: ngày 20/9/2018