Nhảy đến nội dung
x

[CĐ] Khóa mới nhập học năm 2018 - Lịch chi tiết sinh hoạt đầu khóa và danh sách chia nhóm sinh viên - Bắt đầu từ ngày 4.9.2018

A/ Lưu ý

1/ Sinh viên tải file đính kèm để xem danh sách chia nhóm và ghi nhớ mã số sinh viên, mã lớp của bản thân. 

2/ Lịch sinh hoạt của từng nhóm sinh viên xem chi tiết ở bên dưới

3/ Khi đi sinh hoạt đề nghị sinh viên mặc quần tây, áo sơ mi trắng, mang giày có quai hậu và đem theo vở, bút viết.

4/ Các buổi sinh hoạt đều có điểm danh và làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra được dùng để tính điểm rèn luyện cho sinh viên làm căn cứ xếp loại hạnh kiểm sau này. Đề nghị sinh viên đi đầy đủ và nghiêm túc theo lịch công bố. Những sinh viên không tham gia hoặc có kết quả kiểm tra "không đạt" sẽ bị trừ điểm đánh giá rèn luyện.

5/ Đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào:

 - Tất cả sinh viên khi nhập học sẽ tham gia đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào dựa trên đề thi của KET (ngoại trừ sinh viên ngành Chăm sóc sắc đẹp).

- Cấp độ xếp lớp học Tiếng Anh của sinh viên được căn cứ vào kết quả của lớp thi xếp lớp như sau:

  • Kết quả đánh giá dưới 5.0 điểm : sinh viên phải đăng ký học bổ sung lớp Tiếng Anh 0 dự bị 
  • Kết quả đánh giá từ 5.0 đến dưới 6.5 điểm : sinh viên phải đăng ký học bổ sung lớp Tiếng Anh 1 dự bị 
  • Kết quả đánh giá từ 6.5 điểm trở lên: sinh viên được xếp lớp học Tiếng Anh chính khóa.

B/ Lịch sinh hoạt đầu khóa

LỊCH TẬP TRUNG THEO NGÀNH
Ngành Nội dung Ngày Thứ Thời gian Phòng
Chăm sóc sắc đẹp Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 7h15-9h15 301
Điện công nghiệp Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 12h30-14h30 201
Điện công nghiệp Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 14h45-16h45 302
Điện tử công nghiệp Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 12h30-14h30 201
Điện tử công nghiệp Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 14h45-16h45 302
Điện tử viễn thông Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 12h30-14h30 201
Điện tử viễn thông Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 14h45-16h45 302
Du lịch Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 12h30-14h30 402
Du lịch Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 14h45-16h45 401
Kế toán Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 7h15-9h15 505
Kế toán  Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 9h30-11h30 501
Khách sạn Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 12h30-14h30 505
Khách sạn -Nhóm A Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 14h45-16h45 501
Khách sạn -Nhóm B Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 14h45-16h45 201
Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 12h30-14h30 201
Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 14h45-16h45 301
Lập trình máy tính Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 7h15-9h15 401
Lập trình máy tính Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 9h30-11h30 201
Marketing Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 9h30-11h30 505
Marketing - Nhóm A Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 7h15-9h15 402
Marketing - Nhóm B Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 7h15-9h15 501
Nhà hàng Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 7h15-9h15 201
Nhà hàng Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 9h30-11h30 401
Quản trị mạng Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 7h15-9h15 302
Quản trị mạng Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 9h30-11h30 402
Tài chính Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 7h15-9h15 505
Tài chính Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 9h30-11h30 402
Thiết kế đồ họa Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 12h30-14h30 302
Thiết kế đồ họa Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 14h45-16h45 201
Thiết kế thời trang Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 12h30-14h30 201
Thiết kế thời trang Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 14h45-16h45 303
Tiếng Anh -Nhóm A Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 12h30-14h30 501
Tiếng Anh -Nhóm B Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 12h30-14h30 402
Tiếng Anh Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 14h45-16h45 505
Xây dựng Tổ chức ôn tập kiểm tra Tiếng Anh đầu vào 4/9/2018 Ba 7h15-9h15 501
Xây dựng Gặp gỡ GV ngành/ GV chủ nhiệm lớp 4/9/2018 Ba 9h30-11h30 302
LỊCH TẬP TRUNG THEO NHÓM - NHÓM 1, NHÓM 2, NHÓM 3, NHÓM 4, NHÓM 5, NHÓM 6
Nhóm Nội dung Ngày Thứ Thời gian Phòng
Nhóm 1 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 7h15-8h00 202 và 204
Nhóm 2 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 8h00-8h45 202 và 204
Nhóm 3 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 8h45-9h30 202 và 204
Nhóm 4 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 9h30-10h15 202 và 204
Nhóm 5 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 10h15-11h00 202 và 204
Nhóm 6 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 11h00-11h45 202 và 204
Nhóm 1 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 6/9/2018 Năm 12h30-13h15 204
Nhóm 2 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 6/9/2018 Năm 13h15-14h00 204
Nhóm 3 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 6/9/2018 Năm 14h00-14h45 204
Nhóm 4 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 6/9/2018 Năm 14h45-15h30 204
Nhóm 5 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 6/9/2018 Năm 15h30-16h15 204
Nhóm 6 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 6/9/2018 Năm 16h15-17h00 204
Nhóm 1,2,3,4,5,6 Sinh hoạt quy chế công tác sinh viên và chế độ chính sách cho SV 7/9/2018 Sáu 7h30-11h30 505
Nhóm 1,2,3,4,5,6 _Giới thiệu về TDTU và Ban đào tạo CĐTH-TCCN
_Kinh nghiệm học tập, sinh hoạt tại Trường
8/9/2018 Bảy  7h30-9h30 505
Nhóm 1,2,3,4,5,6 _Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn và triển khai kế hoạch hoạt động Đoàn
_Tập hát bài hát "Hành khúc Tôn Đức Thắng"
8/9/2018 Bảy  9h45-11h30 505
Nhóm 1,2,3,4,5,6 Sinh hoạt quy chế đào tạo 10/9/2018 Hai 7h30-9h30 505
Nhóm 1,2,3,4,5,6 Chuyên đề "Pháp luật học đường - Phòng chống bạo lực học đường" 10/9/2018 Hai 9h45-11h30 505
Nhóm 1,2,3,4,5,6 _Chuyên đề "Sức mạnh của sự biết ơn"
_Chuyên đề "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời"
11/9/2018 Ba 7h30-11h30 505
Nhóm 1,2,3,4,5,6 Chuyên đề "90 giây gây thiện cảm" 13/9/2018 Năm 7h30-10h30 505
LỊCH TẬP TRUNG THEO NHÓM - NHÓM 7 (Ngành Chăm sóc sắc đẹp)
Nhóm Nội dung Ngày Thứ Thời gian Phòng
Nhóm 7 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 12h30-13h15 202 và 204
Nhóm 7 Sinh hoạt quy chế công tác sinh viên và chế độ chính sách cho SV 7/9/2018 Sáu 7h30-11h30 505
Nhóm 7 _Giới thiệu về TDTU và Ban đào tạo CĐTH-TCCN
_Kinh nghiệm học tập, sinh hoạt tại Trường
8/9/2018 Bảy  7h30-9h30 505
Nhóm 7 _Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn và triển khai kế hoạch hoạt động Đoàn
_Tập hát bài hát "Hành khúc Tôn Đức Thắng"
8/9/2018 Bảy  9h45-11h30 505
Nhóm 7 Sinh hoạt quy chế đào tạo 10/9/2018 Hai 7h30-9h30 505
Nhóm 7 Chuyên đề "Pháp luật học đường - Phòng chống bạo lực học đường" 10/9/2018 Hai 9h45-11h30 505
Nhóm 7 _Chuyên đề "Sức mạnh của sự biết ơn"
_Chuyên đề "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời"
11/9/2018 Ba 7h30-11h30 505
Nhóm 7 Chuyên đề "90 giây gây thiện cảm" 13/9/2018 Năm 7h30-10h30 505
LỊCH TẬP TRUNG THEO NHÓM - NHÓM 8, NHÓM 9, NHÓM 10, NHÓM 11, NHÓM 12
Nhóm Nội dung Ngày Thứ Thời gian Phòng
Nhóm 8 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 13h15-14h00 202 và 204
Nhóm 9 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 14h00-14h45 202 và 204
Nhóm 10 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 14h45-15h30 202 và 204
Nhóm 11 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 15h30-16h15 202 và 204
Nhóm 12 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 4/9/2018 Ba 16h15-17h00 202 và 204
Nhóm 8 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 7/9/2018 Sáu 7h15-8h00 204
Nhóm 9 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 7/9/2018 Sáu 8h00-8h45 204
Nhóm 10 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 7/9/2018 Sáu 8h45-9h30 204
Nhóm 11 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 7/9/2018 Sáu 9h30-10h15 204
Nhóm 12 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 7/9/2018 Sáu 10h15-11h00 204
Nhóm 8,9,10,11,12 Sinh hoạt quy chế công tác sinh viên và chế độ chính sách cho SV 8/9/2018 Bảy  13h00-17h00 505
Nhóm 8,9,10,11,12 _Chuyên đề "Sức mạnh của sự biết ơn"
_Chuyên đề "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời"
11/9/2018 Ba 13h00-17h00 505
Nhóm 8,9,10,11,12 Chuyên đề "90 giây gây thiện cảm" 13/9/2018 Năm 13h00-16h00 505
Nhóm 8,9,10,11,12 Sinh hoạt quy chế đào tạo 14/9/2018 Sáu 13h00-15h00 505
Nhóm 8,9,10,11,12 _Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn và triển khai kế hoạch hoạt động Đoàn
_Tập hát bài hát "Hành khúc Tôn Đức Thắng"
14/9/2018 Sáu 15h15-17h00 505
Nhóm 8,9,10,11,12 _Giới thiệu về TDTU và Ban đào tạo CĐTH-TCCN
_Kinh nghiệm học tập, sinh hoạt tại Trường
18/9/2018 Ba 13h00-15h00 505
Nhóm 8,9,10,11,12 Chuyên đề "Pháp luật học đường - Phòng chống bạo lực học đường" 18/9/2018 Ba 15h15-17h00 505
LỊCH TẬP TRUNG THEO NHÓM - NHÓM 13, NHÓM 14
Nhóm Nội dung Ngày Thứ Thời gian Phòng
Nhóm 13 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 7h15-8h00 202 và 204
Nhóm 14 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 8h00-8h45 202 và 204
Nhóm 13 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 7/9/2018 Sáu 12h30-13h15 204
Nhóm 14 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 7/9/2018 Sáu 13h15-14h00 204
Nhóm 13,14 Chuyên đề "Ứng xử văn minh trong trường học" 8/9/2018 Bảy  13h00-15h00 505
Nhóm 13,14 Sinh hoạt quy chế công tác sinh viên và chế độ chính sách cho SV 8/9/2018 Bảy  13h00-17h00 505
Nhóm 13,14 _Chuyên đề "Sức mạnh của sự biết ơn"
_Chuyên đề "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời"
11/9/2018 Ba 13h00-17h00 505
Nhóm 13,14 Chuyên đề "90 giây gây thiện cảm" 13/9/2018 Năm 13h00-16h00 505
Nhóm 13,14 Sinh hoạt quy chế đào tạo 14/9/2018 Sáu 13h00-15h00 505
Nhóm 13,14 _Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn và triển khai kế hoạch hoạt động Đoàn
_Tập hát bài hát "Hành khúc Tôn Đức Thắng"
14/9/2018 Sáu 15h15-17h00 505
Nhóm 13,14 _Giới thiệu về TDTU và Ban đào tạo CĐTH-TCCN
_Kinh nghiệm học tập, sinh hoạt tại Trường
18/9/2018 Ba 13h00-15h00 505
Nhóm 13,14 Chuyên đề "Pháp luật học đường - Phòng chống bạo lực học đường" 18/9/2018 Ba 15h15-17h00 505
LỊCH TẬP TRUNG THEO NHÓM - NHÓM 15, NHÓM 16, NHÓM 17, NHÓM 18
Nhóm Nội dung Ngày Thứ Thời gian Phòng
Nhóm 15 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 8h45-9h30 202 và 204
Nhóm 16 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 9h30-10h15 202 và 204
Nhóm 17 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 10h15-11h00 202 và 204
Nhóm 18 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 11h00-11h45 202 và 204
Nhóm 15 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 7/9/2018 Sáu 14h00-14h45 204
Nhóm 16 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 7/9/2018 Sáu 14h45-15h30 204
Nhóm 17 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 7/9/2018 Sáu 15h30-16h15 204
Nhóm 18 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 7/9/2018 Sáu 16h15-17h00 204
Nhóm 15,16,17,18  _Chuyên đề "Sức mạnh của sự biết ơn"
_Chuyên đề "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời"
12/9/2018 7h30-11h30 505
Nhóm 15,16,17,18  Sinh hoạt quy chế công tác sinh viên và chế độ chính sách cho SV 14/9/2018 Sáu 7h30-11h30 505
Nhóm 15,16,17,18  _Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn và triển khai kế hoạch hoạt động Đoàn
_Tập hát bài hát "Hành khúc Tôn Đức Thắng"
15/9/2018 Bảy  7h30-9h30 505
Nhóm 15,16,17,18  Chuyên đề "Pháp luật học đường - Phòng chống bạo lực học đường" 15/9/2018 Bảy  9h45-11h30 505
Nhóm 15,16,17,18  Chuyên đề "90 giây gây thiện cảm" 17/9/2018 Hai 7h30-10h30 505
Nhóm 15,16,17,18  Sinh hoạt quy chế đào tạo 18/9/2018 Ba 7h30-9h30 505
Nhóm 15,16,17,18  _Giới thiệu về TDTU và Ban đào tạo CĐTH-TCCN
_Kinh nghiệm học tập, sinh hoạt tại Trường
18/9/2018 Ba 9h45-11h30 505
LỊCH TẬP TRUNG THEO NHÓM - NHÓM 19, NHÓM 20, NHÓM 21
Nhóm Nội dung Ngày Thứ Thời gian Phòng
Nhóm 19 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 12h30-13h15 202 và 204
Nhóm 20 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 13h15-14h00 202 và 204
Nhóm 21 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 14h00-14h45 202 và 204
Nhóm 19 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 8/9/2018 Bảy  7h15-8h00 204
Nhóm 20 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 8/9/2018 Bảy  8h00-8h45 204
Nhóm 21 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 8/9/2018 Bảy  8h45-9h30 204
Nhóm 19,20,21 _Chuyên đề "Sức mạnh của sự biết ơn"
_Chuyên đề "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời"
12/9/2018 7h30-11h30 505
Nhóm 19,20,21 Sinh hoạt quy chế công tác sinh viên và chế độ chính sách cho SV 14/9/2018 Sáu 7h30-11h30 505
Nhóm 19,20,21 _Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn và triển khai kế hoạch hoạt động Đoàn
_Tập hát bài hát "Hành khúc Tôn Đức Thắng"
15/9/2018 Bảy  7h30-9h30 505
Nhóm 19,20,21 Chuyên đề "Pháp luật học đường - Phòng chống bạo lực học đường" 15/9/2018 Bảy  9h45-11h30 505
Nhóm 19,20,21 Chuyên đề "90 giây gây thiện cảm" 17/9/2018 Hai 7h30-10h30 505
Nhóm 19,20,21 Sinh hoạt quy chế đào tạo 18/9/2018 Ba 7h30-9h30 505
Nhóm 19,20,21 _Giới thiệu về TDTU và Ban đào tạo CĐTH-TCCN
_Kinh nghiệm học tập, sinh hoạt tại Trường
18/9/2018 Ba 9h45-11h30 505
LỊCH TẬP TRUNG THEO NHÓM - NHÓM 22, NHÓM 23, NHÓM 24
Nhóm Nội dung Ngày Thứ Thời gian Phòng
Nhóm 22 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 14h45-15h30 202 và 204
Nhóm 23 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 15h30-16h15 202 và 204
Nhóm 24 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 5/9/2018 16h15-17h00 202 và 204
Nhóm 22,23,24 Sinh hoạt quy chế công tác sinh viên và chế độ chính sách cho SV (Phần 1) 7/9/2018 Sáu 13h00-15h00 505
Nhóm 22,23,24 Chuyên đề "Pháp luật học đường - Phòng chống bạo lực học đường" 7/9/2018 Sáu 15h15-17h00 505
Nhóm 22 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 8/9/2018 Bảy  9h30-10h15 204
Nhóm 23 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 8/9/2018 Bảy  10h15-11h00 204
Nhóm 24 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 8/9/2018 Bảy  11h00-11h45 204
Nhóm 22,23,24 Sinh hoạt quy chế đào tạo 10/9/2018 Hai 13h00-15h00 505
Nhóm 22,23,24 _Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn và triển khai kế hoạch hoạt động Đoàn
_Tập hát bài hát "Hành khúc Tôn Đức Thắng"
10/9/2018 Hai 15h15-17h00 505
Nhóm 22,23,24 _Chuyên đề "Sức mạnh của sự biết ơn"
_Chuyên đề "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời"
12/9/2018 13h00-17h00 505
Nhóm 22,23,24 _Giới thiệu về TDTU và Ban đào tạo CĐTH-TCCN
_Kinh nghiệm học tập, sinh hoạt tại Trường
15/9/2018 Bảy  13h00-15h00 505
Nhóm 22,23,24 Sinh hoạt quy chế công tác sinh viên và chế độ chính sách cho SV (Phần 2) 15/9/2018 Bảy  15h15-17h00 505
Nhóm 22,23,24 Chuyên đề "90 giây gây thiện cảm" 17/9/2018 Hai 13h00-16h00 505
LỊCH TẬP TRUNG THEO NHÓM - NHÓM 25, NHÓM 26, NHÓM 27, NHÓM 28
Nhóm Nội dung Ngày Thứ Thời gian Phòng
Nhóm 25 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 6/9/2018 Năm 7h15-8h00 202 và 204
Nhóm 26 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 6/9/2018 Năm 8h00-8h45 202 và 204
Nhóm 27 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 6/9/2018 Năm 8h45-9h30 202 và 204
Nhóm 28 Cập nhật thông tin trong “Cổng hệ thống thông tin SV” (Phòng 204) sau đó chuyển qua chụp hình làm thẻ SV (Phòng 202) 6/9/2018 Năm 9h30-10h15 202 và 204
Nhóm 25,26,27,28 Sinh hoạt quy chế công tác sinh viên và chế độ chính sách cho SV (Phần 1) 7/9/2018 Sáu 13h00-15h00 505
Nhóm 25,26,27,28 Chuyên đề "Pháp luật học đường - Phòng chống bạo lực học đường" 7/9/2018 Sáu 15h15-17h00 505
Nhóm 25 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 8/9/2018 Bảy  12h30-13h15 204
Nhóm 26 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 8/9/2018 Bảy  13h15-14h00 204
Nhóm 27 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 8/9/2018 Bảy  14h00-14h45 204
Nhóm 28 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 8/9/2018 Bảy  14h45-15h30 204
Nhóm 25,26,27,28 Sinh hoạt quy chế đào tạo 10/9/2018 Hai 13h00-15h00 505
Nhóm 25,26,27,28 _Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn và triển khai kế hoạch hoạt động Đoàn
_Tập hát bài hát "Hành khúc Tôn Đức Thắng"
10/9/2018 Hai 15h15-17h00 505
Nhóm 25,26,27,28 _Chuyên đề "Sức mạnh của sự biết ơn"
_Chuyên đề "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời"
12/9/2018 13h00-17h00 505
Nhóm 25,26,27,28 _Giới thiệu về TDTU và Ban đào tạo CĐTH-TCCN
_Kinh nghiệm học tập, sinh hoạt tại Trường
15/9/2018 Bảy  13h00-15h00 505
Nhóm 25,26,27,28 Sinh hoạt quy chế công tác sinh viên và chế độ chính sách cho SV (Phần 2) 15/9/2018 Bảy  15h15-17h00 505
Nhóm 25,26,27,28 Chuyên đề "90 giây gây thiện cảm" 17/9/2018 Hai 13h00-16h00 505